Hur ledarskap - genom flera olika mekanismer - förvandlas till något annat och mycket mera passivt - av Troed Troedson och Camilla Hending...