Omvärldsbloggen » Blog Archive » USA satsar på lärarutveckling över nätet | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Utgångspunkten för alla de här initiativen är att skolan måste genomgå en systemförändring för att fylla sin roll i dagens samhälle. Förutsättningarna är helt enkelt annorlunda idag, menar den amerikanska federala regeringen, och det måste lärarna, undervisningen och skolsystemet kunna hantera. Det gäller att skifta fokus från lärarens kunskapsförmedling till lärandets villkor och elevernas lärprocesser.