Kvalitetsarbete i praktiken från Skolverket | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Skolverket har olika publikationer, verktyg, information som kan vara till hjälp i arbetet med att utveckla kvaliteten i en verksamhet. Här har vi sorterat våra resurser enligt den process som ett kvalitetsutvecklingsarbete följer.

Via Andreas Wåhlström