Undervisningen haltar för funktionshindrade barn - Ekot | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Alla elever med funktionsnedsättning får inte den pedagogiska hjälp de behöver. Detta trots att det står i skollagen att all undervisning ska vara anpassad utifrån varje elevs behov.