Hälsar välkommen till digitala världen - Nyheter Gotland Visby - Hela Gotland | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Digital verkstad
Det utanförskapet ska projektet Digidel minska. I gotlandicabibliotekariens gamla rum i Almedalsbiblioteket står numera fyra datorer uppställda. Det är digiverkstaden, där man tisdagar och torsdagar under våren gratis kan lära sig om den digitala världen.