Utökad satsning på Studiemotiverande folkhögskolekurs för personer över 25 år - Folkbildningsrådet | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Regeringen avsätter 57 miljoner i höstbudgeten för att utöka Studiemotiverande folkhögskolekurs till att även omfatta deltagare över 25 år.