Nu följer vi istället för att prenumerera på Facebook | Facebookskolan | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Facebook har beslutat att göra sig av med termen Prenumerera och ersätta det med Följa. Man hoppas att den nya benämningen ska göra funktionen mer tydlig och jag välkomnar den lilla ändringen.