Västerås är först ut bland kommunerna med att införa e-hemtjänst som komplement till ordinär hemtjänst. Bildtelefoni och meddelandeservice via tv, dator eller robot och nattlig kameratillsyn ingår i den nya tjänsten.