Ett rundabordsamtal från knytkonferensen EdCamp Öresund – Pedagog Malmö | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Webquest
Namnet ”webquest” består av två delar: a) ”Web” – tyder på att World Wide Web används som den främsta resursen för att tillämpa, analysera, sammanställa och värdera information, och b) ”Quest” – för att indikera att en fråga presenteras inom webquest, som uppmuntrar eleverna att söka efter en ny mening och djupare förståelse (Pelliccione L. och Craggs GJ, 2007). Källa: http://en.webquests.eu/wp-content/docs/wq_se.pdf ;