The 33 Digital Skills Every 21st Century Teacher should Have | Folkbildning på nätet | Scoop.it

33 digitala färdigheter en lärare bör ha.