Omvärldsbloggen » Blog Archive » Digitala medier, standardisering och tillgänglighet | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Digitala medier, standardisering och tillgänglighet De nya styrdokumenten för skolan betonar att alla ska lära sig att använda moderna lärverktyg och modern teknik för att kommunicera, söka information, skapa och lära. Att ha tillgång till och att kunna använda it i olika former är alltså viktigt för alla. För elever med funktionshinder är det om möjligt ännu viktigare.