Ett budskap bland många andra är:

Det finns inga hinder... bara möjligheter i livet. Det är bara jag själv som väljer!  Mikael Anderssons film visar verkligen det, i dubbel bemärkelse.

Ronnie Gardiner beskriver hur Mikael räddade hans liv, utan att veta om det, på 80-talet.