Hur blir man klok på sitt andraspråk? - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Vad i svenskan är det som vållar svårigheter för andraspråkselever och hur lär man i och på ett nytt språk? Detta föreläser Inger Lindberg om.