En ny modell för statlig utvärdering av folkbildningen | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Ett nytt utvärderingssystem, förtydligat uppföljningsansvar för Folkbildningsrådet och att kommande utvärderingar av folkbildningen genomförs av två statliga myndigheter är några av förslagen från Folkbildningsutredningen, som idag har överlämnat...