Jan Håkansson har översatt John Hatties forskningsöversikt Visible Learning. Vi träffade honom under en av sina föreläsningar där han berättade om resultaten.

Hämta publikationen: Synligt lärande Presentation av en studie om vad
som påverkar elevers studieresultat på  http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40008_1.pdf ;


Via Andreas Wåhlström