Stärk språket Stärk lärandet - Nationellt centrum för svenska som andraspråk | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Till boken Stärk språket Stärk lärandet har Nationellt centrum för svenska som andraspråk utarbetat en studiehandledning, som är tänkt att fungera som underlag för bearbetning av innehållet. Ett utmärkt tillfälle till gemensam kompetensutveckling inom arbetslaget.

 

Det finns även en gedigen samling extramaterial och två filmer som illustrerar hur man kan arbeta utifrån boken.


Via Anna Kaya