En viktig slutsats i rapporten är att det finns stora skillnader mellan de olika kommunerna.

"Det borde inte ha någon betydelse vilken kommun jag bor i... en likvärdig skola för alla... vart tog den vägen?"/Åsa