Integrera wikis och Wikipedia i undervisningen
Skriven av Stefan Pålsson, Augusti 31, 2012 – 10:48 -

Öppna digitala lärresurser och nya perspektiv på undervisning, kunskap och lärande blir allt viktigare i den globala utbildningspolitiken.