”Satsa på läsande i alla åldrar” | Folkbildning på nätet | Scoop.it
Litteraturutredningen föreslår idag att 30 miljoner avsätts till läsfrämjande från det ordinarie statsbidraget till folkbildningen. Folkbildningsförbundet...