Amara - Universal subtitling: caption, translate, subtitle and transcribe video. | Folkbildning på nätet | Scoop.it

Amara är ett verktyg för att texta egna eller andras inspelningar. Volontärer behövs för att öka tillgängligheten av webbaserat online-material. Universal Subtitles har skapats av frivilligorganisationen Participatory Culture Foundation.