Detta kursmaterial består av elva filmer, på sammanlagt ca 50 minuter, där du lär dig hur du snabbt och enkelt skapar onlineenkäter på Google Docs. Den första filmen - Grunderna - visar hela processen på knappt åtta minuter. Övriga filmer ger fördjupning och ytterligare hjälp.