Plena ilustrita vortaro de Esperanto 2005 | esperanto | Scoop.it

UEA.ORG: Katalogo - Plena ilustrita vortaro de Esperanto 2005
Normdona (kaj la plej ampleksa) vortaro de la Internacia Lingvo, funde reviziita kaj ĝisdatigita; preskaŭ 17 000 kapvortoj (kaj ĉ. 47 000 leksikaj unuoj). Kolektiva verko de ĉ.150 kunlaborantoj. 


Via Douwe Beerda