Ergotherapie
1.7K views | +1 today
Follow
 
Scooped by Annette Engelen
onto Ergotherapie
Scoop.it!

Nieuwe editie van de COPM

Nieuwe editie van de COPM | Ergotherapie | Scoop.it

De 5e dr. van de Canadian Occupational Performance Measure. "The gold standard for measuring occupational performance.

Deze website hoort bij het boek dat in te kijken is in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Ergotherapie
Bibliotheek-bulletin medewerkers Zuyd
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Handboek-aanvragen

Handboek-aanvragen | Ergotherapie | Scoop.it
Het handboek 'Harmonie tussen mens en bureaustoel' helpt jou om de meest optimale ergonomische werkplek te realiseren.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Hoe lees je een onderzoeksartikel? Enkele tips voor docenten

Hoe lees je een onderzoeksartikel? Enkele tips voor docenten | Ergotherapie | Scoop.it
Oorspronkelijk was deze blog hier in het Engels gepubliceerd door @greg_ashman. Met zijn toestemming heb ik die in het Nederlands vertaald en ook wat aangepast. Het is niet makkelijk om een onderzo…
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Impactfactor AJOT    uit: OT Practice augustus 2016

AJOT (and OT) Raises Its Impact Factor T he American Journal of Occupational Therapy (AJOT) recently recorded its highest “impact factor” ever, highlighting the attractiveness of AJOT as an option for publication and its reputation among peer-reviewed journals. The latest Journal Citation Reports, which measure the number of citations journals receive, reported a 5-year Journal Impact Factor for AJOT of 2.113—the highest it’s ever been, with total citations for the journal reaching 3,135 for 2015. AJOT Editor-in-Chief Lorie Richards, PhD, OTR/L, FAHA, notes that impact factors are important because the scientific field uses this statistic as a measure for the importance of articles for their fields. “Higher impact factors mean that AJOT is gaining more prestige in the scientific field, and, therefore, more people are gaining exposure to occupational therapy,” Richards says. “In addition, occupational therapy is becoming better known as a more mature field that is gaining evidence for its ideas about human behavior, health, and quality of life, and for its practices as a health care discipline. Such prestige may make it more likely that occupational therapists will be included on research teams receiving federal funding, at policy decision-making tables, and, of course, be more likely to continue to be included in third-party payment plans and on health care teams.”
more...
No comment yet.
Rescooped by Annette Engelen from Logopedie
Scoop.it!

Open Universiteit gaat voor open access

  Vanaf begin juli 2016 is het beleid van de Open Universiteit om open access de norm te laten zijn bij het toegankelijk maken van publicaties. Dat betekent dat onderzoeksoutput, in de vorm van publicaties, wordt opgeslagen in een zogenaamde 'institutionele full text open access repository' en zo vrij toegankelijk wordt. Vanaf begin juli 2016 is het beleid van de Open Universiteit om open access de norm te laten zijn bij het toegankelijk maken van publicaties. Dat betekent dat onderzoeksoutput, in de vorm van publicaties, wordt opgeslagen in een zogenaamde 'institutionele full text open access repository' en zo vrij toegankelijk wordt. Verplichte en aanbevolen opslag Richtlijn is dat open access de norm wordt. Voor wetenschappelijke publicaties en vakpublicaties is opslag in de repository, een database, verplicht. Indien het niet mogelijk is open access te publiceren, moet dit worden gemotiveerd. Voorbeelden van wetenschappelijke en vakpublicaties zijn o.a. artikelen in (niet) peer-reviewed tijdschriften, boeken en monografieën, hoofdstukken in boeken/boekdelen en dissertaties. Aanbevolen wordt ook de opslag van populariserende publicaties en overige publicaties in deze repository. Bij de vaststelling van welke publicaties wetenschappelijke, populariserende, vakpublicaties of overige publicaties zijn, worden de definities aangehouden, zoals afgesproken met de VSNU. Totdat een nieuw onderzoeksregistratiesysteem (CRIS, Current Research Information System) bij de Open Universiteit is geïmplementeerd, worden publicaties opgeslagen in Dspace.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Promotieonderzoek Ton Satink: 'Zelfmanagement na een beroerte, een uitdagend proces!' - HAN.nl

Promotieonderzoek Ton Satink: 'Zelfmanagement na een beroerte, een uitdagend proces!' - HAN.nl | Ergotherapie | Scoop.it
Ton Satink, promovendus aan het HAN-lectoraat Neurorevalidatie, heeft in zijn promotieonderzoek 'What about self-management post-stroke?' meningen en ervaringen van mensen die getroffenen zijn door een beroerte, hun partners en professionals onderzocht.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Motor control exercise for chronic non-specific low-back pain - Saragiotto - 2016 - The Cochrane Library - Wiley Online Library

Motor control exercise for chronic non-specific low-back pain - Saragiotto - 2016 - The Cochrane Library - Wiley Online Library | Ergotherapie | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Internet grootste struikelblok bij e-health

Internet grootste struikelblok bij e-health | Ergotherapie | Scoop.it
Niet iedere oudere en chronisch zieke kan en wil gebruik maken van ICT-toepassingen in de zorg, zoals zorg op afstand.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Federatie - Paramedisch Platform Nederland

Het Paramedisch Platform Nederland is in 2013 officieus van start gegaan als overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen. Vijf verenigingen hebben besloten deze samenwerking te formaliseren en hebben gekozen voor de federatie vorm.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Kwetsbare zorgvrager kan het écht niet zomaar zelf

Kwetsbare zorgvrager kan het écht niet zomaar zelf | Ergotherapie | Scoop.it
Het Sociaal en Cultureel Planbureau ziet problemen in de manier waarop gemeenten ondersteuning bieden aan kwetsbare inwoners, vooral als het gaat om de zelfredzaamheid.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

De actieve patiënt als utopie | NIVEL

De actieve patiënt als utopie | NIVEL | Ergotherapie | Scoop.it
“De patiënt als partner, de patiënt als co-producent in de zorg, de patiënt aan zet, zelfmanagement en eigen regie zijn doorgeschoten managementtermen in het gezondheidsbeleid. Veel mensen zijn gewoon niet in staat om op een actieve manier hun gezondheid ‘te managen’. Patiëntorganisaties, zorgverleners, zorgverzekeraars en overheid hebben te weinig oog voor de verschillen tussen patiënten. Die verschillen verdienen meer aandacht.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Zorgverzekeraars maken drie miljoen vrij voor zelfmanagement

Zorgverzekeraars maken drie miljoen vrij voor zelfmanagement | Ergotherapie | Scoop.it
Eerste lijn kan aan de slag met faciliteren zelfmanagement.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Jaarverslag van de monitor chronisch zieken en mensen met beperkingen | NIVEL

Jaarverslag van de monitor chronisch zieken en mensen met beperkingen | NIVEL | Ergotherapie | Scoop.it
Het Jaarverslag 2015 van het onderzoeksprogramma ‘Monitor Zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ is verschenen. Dit onderzoeksprogramma is de bron van informatie om te leren over het perspectief van mensen met een chronische ziekte of beperking, bijvoorbeeld over zorg (zorggebruik en behoefte aan zorg, zelfmanagement, ondersteuning door naasten) en participatie (betaald en onbetaald werk, activiteiten in de vrije tijd, ervaren kwaliteit van leven, eenzaamheid en de financiële situatie).
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

How best to prevent falls in older people in care homes and hospitals remains unclear despite large body of evidence - Evidently Cochrane

How best to prevent falls in older people in care homes and hospitals remains unclear despite large body of evidence  - Evidently Cochrane | Ergotherapie | Scoop.it
Updated Cochrane review looks at the evidence on review on interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Toolkit Mantelzorg voor paramedici

Toolkit Mantelzorg voor paramedici | Ergotherapie | Scoop.it
De Toolkit Mantelzorg voor paramedici bevat handvatten voor de samenwerking met en ondersteuning aan mantelzorgers. Door oog en oor te hebben voor de mantelzorger biedt u niet alleen goede zorg, maar levert u ook een bijdrage aan de wens van veel cliënten om zo lang mogelijk en onder goede omstandigheden thuis te wonen.
Annette Engelen's insight:
Gratis download!
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Ergotherapie bij COPD-cliënten - Ergotherapie Nederland

Ergotherapie bij COPD-cliënten - Ergotherapie Nederland | Ergotherapie | Scoop.it
In de productbeschrijving Ergotherapie en COPD staat informatie over de diagnostiek en behandeling van cliënten met deze chronische longziekte.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Zelfmanagement pijn app beschikbaar | MedicalFacts.nl

Zelfmanagement pijn app beschikbaar | MedicalFacts.nl | Ergotherapie | Scoop.it
Pijndagboek, medicatiemonitor en communicatietool met arts in één Vanaf juni 2016 is voor artsen en hun patiënten met chronische pijn een nieuwe zelfmanagement app genaamd ‘Pijn Monitor’ beschikbaar in de Apple App store en in de Google Play store. Nieuw is dat deze app 3 functies combineert; pijndagboek, medicatiemonitor en communicatietool met de behandelend arts.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Quiet revolution puts occupational therapists at the forefront of healthcare

Quiet revolution puts occupational therapists at the forefront of healthcare | Ergotherapie | Scoop.it
OTs are reducing hospital admissions and stays by treating people at home
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Digitale zorg - Kennisplein Chronische Zorg

Digitale zorg - Kennisplein Chronische Zorg | Ergotherapie | Scoop.it
Sandra Suijkerbuijk, adviseur eHealth bij Vilans, verbaast zich erover hoe moeizaam de implementatie van eHealth verloopt.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Rolstoelvaardigheidstraining

Rolstoelvaardigheidstraining | Ergotherapie | Scoop.it
De BOSK organiseert samen met paralympiër Kees-Jan van der Klooster van K-J projects de rolstoelvaardigheidstraining voor kinderen. De training maakt de kinderen vertrouwder met hun rolstoel, maar vergroot ook het zelfvertrouwen en de fysieke en mentale zelfstandigheid.
  
Hieronder vind je twee mooie filmpjes van zo'n training. Eén 'lange' versie (4.19) en een 'korte' versie (1.33). Deze filmpjes geven een mooie impressie van wat de kinderen leren en hoe leuk het is! Ook ouders komen aan het woord. Kees-Jan vat de training in 3 woorden samen: "grensverleggend, uitdagend én stoer!"
 
 
 

"Zelfstandiger, handiger en trotser"
Kees-Jan van der Klooster heeft in de afgelopen jaren met veel succes rolstoelvaardigheidstrainingen aan kinderen gegeven. Zoals een moeder zei: "Na de cursus is er echt een verandering binnen ons gezin opgetreden. Onze dochter is veel zelfstandiger, handiger en trotser geworden."

Voor wie?
De rolstoelvaardigheidstrainingen zijn van oudsher bedoeld voor kinderen met Spina bifida. Maar kinderen met cerebrale parese die rolstoelgebonden zijn ook van harte uitgenodigd voor de trainingen.
Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met de BOSK, Marike Willems (marike@bosk.nl of 030 245 9090).
 
Fit for the Future
Ook dit onderzoeksprogramma is betrokken bij de BOSK trainingen. Zij doen voorafgaand aan de training een test (nulmeting) waarbij de rolstoelvaardigheid van het kind in kaart wordt gebracht. Na afloop van de training wordt de test herhaald. Op die manier kunnen ze de geleerde rolstoelvaardigheden goed in beeld krijgen.
 
Met steun van
De rolstoelvaardigheidstrainingen zijn mogelijk gemaakt door: Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), Opa en oma actie en Stichting Radboud Kleisterlee.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

ADHD - Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

ADHD - Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming | Ergotherapie | Scoop.it
De Richtlijn ADHD gaat over kinderen en jongeren met ADHD en hun directe omgeving, zoals het gezin en de school.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

TFI beste instrument om kwetsbaarheid bij ouderen te meten

TFI beste instrument om kwetsbaarheid bij ouderen te meten | Ergotherapie | Scoop.it
In internationaal onderzoek werd de Nederlandse TFI als beste getest.
more...
No comment yet.