வறுமை
0 view | +0 today
Follow
வறுமை
உலகளவில் இன்று பசி பட்டினி என்று தங்கள் வாழ்க்கை கசப்போடு வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களின் வறுமையைக் களைக்க என்ன வழி?
Curated by M.k. Santhi
No scoops have been published yet. Suggest content to its curator!