Alumnat nouvingut. Recursos per al professorat | Ensenyament Llengua Catalana | Scoop.it

“Comencem” és un material que pretén oferir un conjunt d’activitats i propostes
didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana.
Aquest material tant pot ser útil per a l’alumnat estranger que s’acaba d’incorporar al
nostre sistema educatiu, com per a la resta d’alumnes per tal d’iniciar, reforçar o ampliarne
els coneixements de català.


Via Mariona Bargalló Alabart