En business intelligence system hjælper en virksomhed at erhverve positivt afkast på investeringen | En business intelligence system hjælper en virksomhed at erhverve positivt afkast på investeringen | Scoop.it

Afgørelse management systems bruger de data, som en virksomhed har samledes for at forbedre, hvordan beslutningerne træffes. Dette sker gennem at forudsige sandsynlige udfald af en beslutning. Systemet er dynamisk og er meget fleksibel samt at strømline en forretningsmæssig beslutning proces.