Μείωση 0,3% στους μαθητές της πρωτοβάθμιας και αύξηση 0,6% της δευτεροβάθμιας | Education Greece | Scoop.it

Αυτό προκύπτει από τις στατιστικές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), σύμφωνα, με τις οποίες, οι σχολικές μονάδες μειώθηκαν κατά 6,5% στην πρωτοβάθμια και 1,9% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το διδακτικό προσωπικό μειώθηκε κατά 2,9% στην πρωτοβάθμια και κατά 2,7% στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η αναλογία μαθητών προς διδακτικό προσωπικό είναι 12,3 προς 1 στα νηπιαγωγεία, 10 προς 1 στα δημοτικά σχολεία, 8,2 προς 1 στα γυμνάσια και 9,5 προς 1 στα γενικά λύκεια.


Via Aris P. Louvris