Καινοτομία από εμάς για εμάς! | Education Greece | Scoop.it
Σήμερα δεν θα σας κάνω θεωρία περί της Καινοτομίας, την οποία παρακολουθώ λόγω δουλειάς και στάσης ζωής. Σήμερα θα προσπαθήσω να δώσω ερεθίσματα πως τα startups μπορούν να αλλάξουν τη χώρα, ενώ καινοτομούν.

Via Christina Drak