Catálogo de la exposición Luces de Alén Mar. As escolas de americanosen Galicia