"EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar
1.5K views | +0 today
Follow
 
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
onto "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar
Scoop.it!

Krugman: "Plain ordinary macro has worked fine"

Krugman: "Plain ordinary macro has worked fine" | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

Still thinking my way through the Reinhart-Rogoff debacle and related issues, and I think there’s an important point to be made here about the state of macroeconomics.

 

You can already see quite a few people reacting to this affair by declaring that macro is humbug, we don’t know anything, and we should just ignore economists’ pronouncements. Some of the people saying this are economists themselves!

 

But the truth is that basic macroeconomics — IS-LM type macro, the stuff that’s in Econ 101 textbooks — has performed spectacularly well in the crisis.

more...
Aykut Kibritçioğlu's comment, April 26, 2013 5:52 AM
Bu yazısında, Paul Krugman; (1) Reinhart & Rogoff veya Alesina & Ardagna türü yaklaşımların ve (2) krizi aşmada onların bulgu ve politika önerilerine dayanarak "kemer sıktıran" (austerity) politikacıların sonradan iktisat(çılar) için yarattığı prestij kaybını çok iyi özetlemiş.
"EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar
About economics, schools of economics and economists - İktisat, iktisat ekolleri ve iktisatçılar hakkında
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Nobel Prize Winner in Economics has ESG/RI Focus

Nobel Prize Winner in Economics has ESG/RI Focus | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
'Nobel Prize Winner in Economics has ESG/RI Focus' blog post by Michael Jantzi.
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Journal of Economics and Political Economy

Journal of Economics and Political Economy | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
Aykut Kibritçioğlu's insight:

The sole purpose of JEPE (ISSN: 2148-8347) is to be a prestigous journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JEPE, adopts and follows the publication policies of world’s prestigous scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JEPE is an international, peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JEPE is published as four issues per year, March, June, September and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JEPE accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics.  JEPE, without depending on any institution or organisation, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialists on their fields. JEPE is an open Access Journal. Papers which are inappropriate to its scientific purpose, scope and fields are kindly rejected.

JEPE does accept any kind of work which is original and appropriate to the scientific ethic in its area of interest and holds all the requirements under the "Author Guidelines". JEPE can use all technics in order to prevent any attempt to plagiarism. JEPE rejects aforementioned work when any attempt to plagiarism is found and stops immediately and indefinitely connection with the author. Besides all the original articles, JEPE accepts and publishes Publicity Articles, Letter to the Editor, Conference Reports and Book Critics.

JEPE publishes full articles either in Turkish (%30) and English (%70). JEPE, "Publishing Policy (Aim and Scope)" in "Peer Review Policy" and "Authors Guide" is subject to strict guidelines outlined in. Please check Sample Manuscript where all the writing rules can be found. (Click here for Sample Manuscript). JEPE followsAPA style.

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

LogEc Toplisting: "Top 100 Economics Books by Total File Downloads"
(İnternetten En Çok İndirilen 100 İktisat Kitabı)

LogEc Toplisting: "Top 100 Economics Books by Total File Downloads"<br/>(İnternetten En Çok İndirilen 100 İktisat Kitabı) | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Economists Debate: Has all the important stuff already been invented?

Economists Debate: Has all the important stuff already been invented? | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
Two Northwestern University colleagues are famous for their very different views of the 21st century economy: innovation versus stagnation.
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Ahmet Ertuğrul: "Ekonomik Teori ve Analizin Tarihi"

Ahmet Ertuğrul: "Ekonomik Teori ve Analizin Tarihi" | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

Sosyal bilimler kategorisi içerisinde sayılan ekonomi bilimi, modern anlamıyla insanın ekonomik davranışlarını piyasa mekanizması içerisinde inceler. Smith ve diğer klâsik ekonomistlerde ve Marshall’da gördüğümüz bu anlayış, ekonomik teori ve analizin tarihi ile ilgili önemli bir sınırlamayı da zorunlu olarak ortaya koymaktadır. Yani insanın ekonomik davranışı ile piyasa mekanizması veya kavramının birlikte düşünülmesi. Bu anlamda modern ekonomik teori ve analizin, Smith’in piyasa mekanizmasının düzenleyici rolünü keşfetmesiyle başladığı genelde kabul edilir. Bu çizgide klâsik ve neoklâsik ekonomistlerin çalışmalarının ortaya koyduğu düşünce, teori ve analizlerdeki gelişmeler büyük ölçüde bu kitabın konusu olmuştur. Bu ortodoks çizgi dışında piyasa mekanizmasının yetersizliğini, alternatiflerini, ekonominin diğer sosyal bilimler ve kurumsal yapı ile ilişkisini öne çıkaran heterodoks çizgideki çalışmalar da dengeli bir şekilde kitap kapsamına alınmıştır.

Kitapta Smith’in Wealth of Nations’ı, modern ekonomik teori ve analizin başlangıç tarihi olarak kabul edilmiştir ve ağırlıklı olarak bu tarihten sonrası incelenmiştir. Ancak Smith’e temel oluşturan, Antik Yunan dönemine kadar uzanan tarihsel, sosyal ve ekonomik analizde kullanılan önemli kavramlarla ve yaklaşımlarla ilgili entelektüel birikim de kapsam içerisine alınmaya çalışılmıştır. 

Kitapta teori ve analize katkılar, olabildiğince matematik tekniklerine dayalı çıkarsama ve kanıtlamalara girmeden, yalın halleriyle, dayandıkları vizyon ve esaslar dikkate alınarak aktarılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla kitap, matematik ve teknik ayrıntılardan olabildiğince arındırılarak hazırlanmıştır. Bu haliyle çalışmanın; ekonomi bilimine aşinalığı bulunan, başlangıç düzeyinde ekonomi bilgisi sahibi herkes tarafından, en azından çoğu bölümlerinin, rahatlıkla okunup değerlendirilebileceğini düşünmekteyim.

 

 

   

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

The solutions to all our problems may be buried in PDFs that nobody reads

The solutions to all our problems may be buried in PDFs that nobody reads | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
A World Bank study found that nearly a third of its reports had never been downloaded.
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Piketty (2013.09) Öncesi ve Piketty (2014.03) Sonrasında “İktisat (Politikası) Tartışmaları”: Seçilmiş Okumalar

Piketty (2013.09) Öncesi ve Piketty (2014.03) Sonrasında “İktisat (Politikası) Tartışmaları”: Seçilmiş Okumalar | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

Fransız iktisatçı Thomas Piketty‘nin önce Eylül 2013′te Fransızca, daha sonra ise Mart 2014′te İngilizce olarak yayınlanan Yirmibirinci Yüzyılda Sermaye adlı kitabı ve konuyla ilgili diğer bazı çalışmaları: ...

Aykut Kibritçioğlu's insight:

Selected Readings on Thomas Piketty's "Capital in the 21st Century" and the Discussions about its Methodological/Empirical Relevance & Possible Effects on Economics (or Economic Policies):

http://kibritcioglu.com/iktisat/readings/?p=1290

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Why is Paul Krugman Frustrated with Heterodoxy?

Why is Paul Krugman Frustrated with Heterodoxy? | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
Economics for the 21st Century and Beyond
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Taking on Adam Smith (and Karl Marx)

Taking on Adam Smith (and Karl Marx) | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
With his book “Capital in the Twenty-First Century,” Thomas Piketty has written a blockbuster in the world of economics.
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

The Impolitic Wisdom of Simon Kuznets

The Impolitic Wisdom of Simon Kuznets | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
Highlight from Diane Coyle's GDP: A Brief but Affectionate History:Kuznets, however, saw specifically his task as working out how to measure national economic welfare rather than just output.  He wrote:It would be of great value to have national income estimates...
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

This column will change your life: interestingness v truth

This column will change your life: interestingness v truth | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
'Even in the world of academia,' Oliver Burkeman says, 'most people aren't motivated by the truth. What they want, above all, is not to be bored'
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Ylikoskia & Emrah Aydinonat: "Understanding with theoretical models"

Ylikoskia & Emrah Aydinonat: "Understanding with theoretical models" | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
(2014). Understanding with theoretical models. Journal of Economic Methodology: Vol. 21, Papers from the IX INEM Conference in Helsinki, pp. 19-36. doi: 10.1080/1350178X.2014.886470

 

This paper discusses the epistemic import of highly abstract and simplified theoretical models using Thomas Schelling's checkerboard model as an example. We argue that the epistemic contribution of theoretical models can be better understood in the context of a cluster of models relevant to the explanatory task at hand. The central claim of the paper is that theoretical models make better sense in the context of a menu of possible explanations. In order to justify this claim, we introduce a distinction between causal scenarios and causal mechanism schemes. These conceptual tools help us to articulate the basis for modelers' intuitive confidence that their models make an important epistemic contribution. By focusing on the role of the menu of possible explanations in the evaluation of explanatory hypotheses, it is possible to understand how a causal mechanism scheme can improve our explanatory understanding even in cases where it does not describe the actual cause of a particular phenomenon.

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

The contemporary social sciences are now converging strongly with STEM disciplines in the study of ‘human-dominated systems’ and ‘human-influenced systems’

The contemporary social sciences are now converging strongly with STEM disciplines in the study of ‘human-dominated systems’ and ‘human-influenced systems’ | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

Much less is known about the development of the social sciences as a complete discipline group than about the previously dominant STEM (science, technology, engineering and mathematics) discipline group. Patrick Dunleavy, Simon Bastowand Jane Tinkler set out some key findings from their new book ‘The Impacts of the Social Sciences’, identifying five key trends that are causing the old social sciences versus physical science divide to dissolve. With the advent of ‘big data’ and e-science across the board, the social sciences are converging strongly on a ‘rapid advance/moderate  consensus’ model previously characteristic only of the STEM disciplines.

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Nobel Ekonomi Ödülü’nden alınacak 7 ders

Nobel Ekonomi Ödülü’nden alınacak 7 ders | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
Ekonomi Nobel’ini Fransız İktisatçı Jean Tirole kazandı. Akademiye yaptığı katkılardan hangi dersleri çıkarabiliriz.
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Economics Isn't Science or Literature

Economics Isn't Science or Literature | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
The traditional divide between the culture of science and literature, though well documented, fails to take account of a third culture -- economics. 
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

POST-CRASH ECONOMICS: Robert Skidelsky knocks the scientific halo off mainstream economists' teaching and research.

POST-CRASH ECONOMICS: Robert Skidelsky knocks the scientific halo off mainstream economists' teaching and research. | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
Mainstream economics is in fact an ideology – the ideology of the free market. But the tools of economics, as currently taught, provide little scope for investigating the links between economists’ ideas and the structures of power.
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Economists predict who will win the World Cup

Economists predict who will win the World Cup | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

Just like they forecast economic variables, and even asset prices, economists are now trying to predict who will win the World Cup. For example, professional services network PricewaterhouseCoopers (PwC) uses an econometric model to estimate the relative strength of each country participating in the World Cup.

They find that Brazil is the strongest team - and therefore most likely to win the tournament. Nearly half of Brazil’s strength is explained by home advantage, which turns out to be an important factor in other similar studies as well. In fact, there are several teams who have better form (recent performance) than Brazil in PwC’s model.

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Keynes's objections to econometrics -- still valid

Keynes's objections to econometrics -- still valid | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
Many thanks for sending me your article I enjoyed it very much. I am sure these matters need discussing in that sort of way. There is one point, to which in practice I attach a great importance, yo...
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Krugman: "The Piketty Panic"

Krugman: "The Piketty Panic" | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
“Capital in the Twenty-First Century,” the new book by the French economist Thomas Piketty, is a bona fide phenomenon. Other books on economics have been best sellers, but Mr. Piketty’s contribution is serious, discourse-changing scholarship in a way most best sellers aren’t. And conservatives are terrified. Thus James Pethokoukis of the American Enterprise Institute warns in National Review that Mr. Piketty’s work must be refuted, because otherwise it “will spread among the clerisy and reshape the political economic landscape on which all future policy battles will be waged.”
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Capital in the Twenty-First Century — Thomas Piketty

Capital in the Twenty-First Century — Thomas Piketty | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
The main driver of inequality -- returns on capital that exceed the rate of economic growth -- is again threatening to generate extreme discontent and undermine democratic values. Thomas Piketty's findings in this ambitious, original, rigorous work will transform debate and set the agenda for the next generation of thought about wealth and inequality.
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

İktisat Nedir? İktisat Üzerine Söyleşiler

İktisat Nedir? İktisat Üzerine Söyleşiler | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

Öğrencilere bakılırsa iktisat sıkıcıdır, kasvetlidir, gerçek dünya ile zerre kadar ilişkisi yoktur. İktisatçıysa eninde sonunda “dolar ne olur?” diye ahiret sorusu sorulan uzmandır.

Aykut Kibritçioğlu's insight:

Doç. Dr. N. Emrah Aydınonat'ın yeni kitabının İçindekiler Sayfası ve örnek bir bölüm: http://www.iletisim.com.tr/images/UserFiles/Documents/Gallery/iktisat%20nedir.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Gus O'Donnell makes the case for a new, broader measure of human wellbeing to replace GDP.

Gus O'Donnell makes the case for a new, broader measure of human wellbeing to replace GDP. | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
Since the global financial crisis, the recognition has slowly taken hold that, during the boom that preceded it, economists were blind to the potential consequences of failure – and to the true cost of “success.” What is needed now is a new, more comprehensive policy target that emphasizes human wellbeing above output.
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Quantifying Some of the Impacts of Economics Blogs

Economics blogs represent a significant change in the way research on development economics is discussed and disseminated; yet little is known about the impact of this new medium. Using surveys of development researchers and practitioners, along with experimental and non-experimental techniques, we try to quantify some of their effects. We find that links from blogs cause a striking increase in the number of abstract views and downloads of economics papers. Furthermore, blogging raises the profile of the blogger and changes readers‟ perceptions about his or her institution. Finally, we find some suggestive evidence that a blog can increase knowledge of the topics it covers for the average, but not the marginal, reader.

Aykut Kibritçioğlu's insight:

PDF (WP version): http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/The_Impact_of_Economics_Blogs_121031.pdf

more...
No comment yet.