İktisatçılara ve/veya iktisat öğrencilerine yönelik olan ve (uzunca) bir süredir internette dikkatimi çeken bazı oyunları listeliyorum:

Fed: “Fed Chairman Game“ECB: “€CONOMIA – The Monetary Policy Game“ECB: “Inflation Island“Bank of England: “The Monetary Policy Balloon“Bank of Finland Museum: “Taito – Monetary Policy Game“Swiss National Bank: “MoPoS – A Monetary Policy Simulation Game““2012: A Game for Macroeconomists“Ronald W. Schuelke (2000-2004): “The Global Economics Game““Economic Policy (Macroeconomics) Game“Rick McAfee (1997): “The Monetary Policy Game“Nobelprize.org: “Trade“