"EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar
1.5K views | +0 today
Follow
"EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar
About economics, schools of economics and economists - İktisat, iktisat ekolleri ve iktisatçılar hakkında
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

"Top 200 Influential Economics Blogs" – August 2013 | Onalytica Indexes

"Top 200 Influential Economics Blogs" – August 2013 | Onalytica Indexes | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
Aykut Kibritçioğlu's insight:

It’s been several months since we published our latest ranking of influential economic blogs. Below is an updated list of the top 200 economic blogs, ordered by their Onalytica Influence index.

 

An explanation of the methodology can be found in our previous post on influential economic blogs.

 

We report the same metrics as before: Onalytica Influence Index, Popularity and Over-Influence. Influence index is the impact factor of blogs, similar to the impact factor of academic journals; Popularity measures how well-known a blog is amongst other economic blogs and Over-Influence seeks to capture how influential a blog is compared to how popular it is.

 

There are quite a few new entries in the list as a results of our growing underlying corpus of economic blogs from which the most influential ones are calculated. Over time, we should expect to see a reduced number of economic blogs entering the top 200 for the first time.

more...
Aykut Kibritçioğlu's comment, August 22, 2013 11:36 AM
Onalytica (2013): "What is influence anyhow and can it be measured?", http://www.onalytica.com/questions#q15
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

The World in the Model

The World in the Model | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

During the last two centuries, the way economic science is done has changed radically: it has become a social science based on mathematical models in place of words. This book describes and analyses that change – both historically and philosophically – using a series of case studies to illuminate the nature and the implications of these changes. It is not a technical book; it is written for the intelligent person who wants to understand how economics works from the inside out. This book will be of interest to economists and science studies scholars (historians, sociologists and philosophers of science). But it also aims at a wider readership in the public intellectual sphere, building on the current interest in all things economic and on the recent failure of the so-called economic model, which has shaped our beliefs and the world we live in.

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

İktisat ve Toplum Dergisi | Sayı 31-32 (Mayıs-Haziran 2013)

İktisat ve Toplum Dergisi | Sayı 31-32 (Mayıs-Haziran 2013) | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

İçindekiler:

Serdar Sayan: "Ofisimdeki Saksıda Yetişen Mikroiktisatçı Sardunya!"

Dani Rodrik: "Ekonomide Yanlış (ve Doğru) Nedir?"

Aykut Kibritçioğlu: "Akademik İktisatçıların Siyaset ve Siyasi Partilerle İlişkileri Hakkında Bazı Düşünceler"

Erinç Yeldan: "14 Mayıs Ne Kadar Gerçek?"

Osman Aydoğuş: "Kısmi İthal İkamesi ve Yeniden Sanayileşme"

B. Ali Eşiyok: "Türkiye İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı: Sürdürülebilir mi?"

Mustafa Sönmez: "Batı’ya Kürt Göçü ve G.doğu’yu Kalkındırma Söylemi…"

Murat Özyüksel: "Yazmadıklarından Dolayı Eleştirilmek: Küçükömer’in İleri Sürdüğü Vehmedilen"

Hakan Altınay, Görkem Aydemir, Burcu Baran, Cansu Ekmekçioğlu: "Küresel Kamu Malları Olarak Küresel Normlar"

Vural Fuat Savaş: "Friedman’ın 'Sanki' (AS IF) Yaklaşımı"

Sacit Hadi Akdede: "Dünyada Kültür Politikaları-II Avrupa’dan Örnekler"

Kenan Mortan: "Erdoğan Alkin’i Yad Ederken…"

İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu: "Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi"

Temel Göstergeler

Aykut Kibritçioğlu's insight:

İTD'nin 31-32. sayısında (Mayıs-Haziran 2013) çıkan "Aykut Kibritçioğlu Akademik İktisatçıların Siyaset ve Siyasi Partilerle İlişkileri Hakkında Bazı Düşünceler" başlıklı yazım hakkında ek bilgi: http://kibritcioglu.com/iktisat/blog/?p=3105

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

SoundCloud - "EE" | Economics/Economists

Explore the largest community of artists, bands, podcasters and creators of music & audio
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

İktisat(çılar), Siyaset(çiler), Ekonomi Politikaları, Akademik Etik ve Toplum

İktisat(çılar), Siyaset(çiler), Ekonomi Politikaları, Akademik Etik ve Toplum | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

Siyasetçilerin ve siyasi partilerin temel faaliyet ve ilgi alanlarından biri, belki de çoğu zaman en önde geleni, “ekonomi”dir (economy). Siyasetçiler, geçmişte iktisat (economics) öğrenimi gördükleri ölçüde, ekonomi ile ilgili konularda oluşturulacak politikaların tasarlanmasında ve/veya tartışmalarda ekonomi ve iktisatçılık hakkındaki bilgi birikimleri ve analitik yeteneklerinden daha geniş biçimde yararlanabilirler. Dahası, “iktisatçı siyasetçiler”in bir bölümü geçmişte “akademik iktisatçı” da (öğretim üyesi veya yardımcısı) olmuş olabilirler. Eğer o dönemde “fildişi kulelerinden” hiç dışarı çıkmadan yaşamadılarsa, bu onları artık üyesi oldukları siyasi parti ve daha da önemlisi, sorunlarına çare üretmeye çalıştıkları toplum açısından çok daha aktif ve yararlı hale getirir.

 
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Economics, the Market, and Society

The definition to which economic writers have yielded a more general assent than to any other . . . is “the science of exchanges.”
A. S. Bolles (1878)


. . . that definition of Political Economy which calls it the science of exchanges, is absurd.
Franklin H. Giddings (1887)

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Krugman: "Plain ordinary macro has worked fine"

Krugman: "Plain ordinary macro has worked fine" | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

Still thinking my way through the Reinhart-Rogoff debacle and related issues, and I think there’s an important point to be made here about the state of macroeconomics.

 

You can already see quite a few people reacting to this affair by declaring that macro is humbug, we don’t know anything, and we should just ignore economists’ pronouncements. Some of the people saying this are economists themselves!

 

But the truth is that basic macroeconomics — IS-LM type macro, the stuff that’s in Econ 101 textbooks — has performed spectacularly well in the crisis.

more...
Aykut Kibritçioğlu's comment, April 26, 2013 5:52 AM
Bu yazısında, Paul Krugman; (1) Reinhart & Rogoff veya Alesina & Ardagna türü yaklaşımların ve (2) krizi aşmada onların bulgu ve politika önerilerine dayanarak "kemer sıktıran" (austerity) politikacıların sonradan iktisat(çılar) için yarattığı prestij kaybını çok iyi özetlemiş.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

The Assumptions Economists Make — Jonathan Schlefer | Harvard University Press

The Assumptions Economists Make — Jonathan Schlefer | Harvard University Press | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

Economists make confident assertions in op-ed columns and on cable news—so why are their explanations often at odds with equally confident assertions fromother economists? And why are all economic predictions so rarely borne out? Harnessing his frustration with these contradictions, Jonathan Schlefer set out to investigate how economists arrive at their opinions.

While economists cloak their views in the aura of science, what they actually do is make assumptions about the world, use those assumptions to build imaginary economies (known as models), and from those models generate conclusions. Their models can be useful or dangerous, and it is surprisingly difficult to tell which is which. Schlefer arms us with an understanding of rival assumptions and models reaching back to Adam Smith and forward to cutting-edge theorists today. Although abstract, mathematical thinking characterizes economists’ work, Schlefer reminds us that economists are unavoidably human. They fall prey to fads and enthusiasms and subscribe to ideologies that shape their assumptions, sometimes in problematic ways.

Schlefer takes up current controversies such as income inequality and the financial crisis, for which he holds economists in large part accountable. Although theorists won international acclaim for creating models that demonstrated the inherent instability of markets, ostensibly practical economists ignored those accepted theories and instead relied on their blind faith in the invisible hand of unregulated enterprise. Schlefer explains how the politics of economics allowed them to do so. The Assumptions Economists Make renders the behavior of economists much more comprehensible, if not less irrational.

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

“Finansal İktisatçılık” ve “İktisatçılık”

Türkiye’de gazetelerde ekonomiyle ilgili günlük/haftalık köşe yazıları yazanların ve çeşitli televizyon programlarında yorum yapanların büyük bir bölümünün dikkat çekici bir ortak özelliği var: Bunların büyük bir bölümü, aslında (geçmişte iktisat okumuş olsalar bile) “iktisatçı” veya “ekonomist” değil, “finansçı”, “finans piyasası uzmanı” veya “finansal iktisatçı”. Öyle olunca da, doğal olarak, bu yazar ve yorumcuların ufukları aşırı derecede dar ve kısa. Yani kur, faiz, borsa endeksi değişmelerini, makroekonomik temel büyüklüklerdeki değişmelere dayandırarak açıklamak yerine, (sadece) ilgilendikleri değişkenin bugünkü değişmelerini kendi eski/geçmiş değerlerine bakarak açıklamaya çalışıyorlar. Başka bir deyişle, finansal iktisatçılar o kadar kısa vadeli meselelerle (haftalık, günlük, hatta saatlik veya dakikalık) ilgileniyorlar ki, (doğal olarak) genelde henüz hiçbir makroekonomik temel değişkenin yeni değerleri açıklan(a)madığı ve/veya çoğu kez etkileri henüz açıkça hissedilemeyeceği için ilgilendikleri birkaç zaman serisinin değişmelerini kendi geçmiş değerlerindeki değişmelerle ve eğilimlerle açıklamaya çalışıyorlar.

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Efil Yayınevi | İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ

Efil Yayınevi | İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

Neden Yeni Bir İktisat Dergisi?


Az okuyan, bundan dolayı da yayın sayısının da düşük olduğu bir ülkede neden bir dergi çıkarıyoruz? Üstelik içinde borsada nasıl kazanç elde edileceği anlatılmadığı, iktidara ya da muhalefete, holdinglere hatta bir sivil toplum örgütüne dayanmadan bir dergi çıkarma cesaretini nereden buluyoruz? Belki de içinizden bu ülkede hala şövalyeler varmış diyorsunuz. Haklısınız, bu dergiyi çıkarmaya karar verenler şövalye ruhunu içlerinde taşıyorlar ve bu ruhu yaşama geçirme hırsı ve yürekliliğine sahipler.


Derginin kimliği ne olmalı diye kendi aramızda tartışırken, hepimizdeki ortak dilek, gerektiğinde yerleşik iktisat teorisine kuşkuyla bakılan bir dergi olması gerekliliği oldu. Bu şekilde kimliğimizin ilk özelliği de belirginleşti. İkinci kuralı olarak, ince eleyip sık dokuyan bir titizlik, eleştirel bakış, iddiaları veri ve gözlemle desteklemek gibi akademik kaygıları hep önde tutalım; ancak akademik yazıların kuruluğu ve zor anlaşılırlığı bu dergide olmasın dedik. Bunun üzerinde de çok durduk. Çünkü iktisat lisans eğitimi almış olanların bile bir iktisadi gelişmeyi analiz ederken ancak birkaç cümle kurabildikleri bir ortamda yazıları teknik jargona boğup okuyucuları yabancılaştırmayalım  istiyoruz. İktisat ve Toplum dergisinde tutturmaya çalıştığımız çok teknik olmayan, samimi üslup ile bu sorunun aşıldığı konusunda bizimle aynı görüşte olacağınızı umuyoruz.

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

İktisat Öğrencileri İçin İnternet Üzerinden Okunabilecek İngilizce Dergiler ve Köşe/Günlük Yazıları

İktisat Öğrencileri İçin İnternet Üzerinden Okunabilecek İngilizce Dergiler ve Köşe/Günlük Yazıları | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

İktisat öğrencilerine; derslerde öğrenmekte oldukları konularla ilgili bilgilerini güncel tutabilmeleri, derinleştirebilmeleri ve (gerekliyse) İngilizcelerini geliştirebilmeleri için aşağıdaki makale, köşe/günlük yazısı ve Twitter sayfa ve hesaplarını olabildiğince düzenli biçimde izlemelerini tavsiye ederim: ...

 

İlk Yayın Tarihi: 2007/10/30, 09:50

Son Güncelleme: 2013/05/23, 21:45

more...
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

The Mathematical Romance: An Engineer's View of Mathematical Economics

Mathematical economics is compared and contrasted with mathematical engineering. Engineers use mathematics where it is practical and cost-effective, sometimes cutting corners, and leaving theorems and derivations to professional mathematicians. In contrast, papers by mathematical economists are often loaded with theorems and lemmas, with only the slightest suggestion that human affairs are involved. I conclude that some economists have fallen for the romance of mathematics, as engineers occasionally do, and that considerable time and talent has been wasted in the process.

more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

The Economics Network

The Economics Network | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
We provide publications, events, and other resources to support university teachers of economics throughout the UK and worldwide.
more...
No comment yet.
Scooped by Aykut Kibritçioğlu
Scoop.it!

Noahpinion: "KrugTron the Invincible"

Noahpinion: "KrugTron the Invincible" | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it
If you grew up in the 80s you probably remember Voltron. Although the show often had convoluted plotlines, it would somehow always end with Voltron (a super-powerful robot formed from five mechanical lions) facing off against a monster called a "Robeast". Voltron had plenty of weapons, but he would invariably strike the killing blow with his "Blazing Sword". Eventually the show became kind of routine, but to a four-year-old, it was pure gold. In the econ blogosphere, a similar dynamic has played out over the last few years. Each week a Robeast will show up, bellowing predictions of inflation and/or soaring interest rates. And each week, Paul Krugman...I mean, KrugTron, Defender of the Blogoverse, will strike down the monster with a successful prediction of...low inflation and continued low interest rates. Goldbugs, "Austrians", New Classical economists, and harrumphing conservatives of all stripes have eagerly gone head-to-head with KrugTron in the prediction wars, and have been summarily cloven in twain. Don't remember? Well here's a quick (partial) episode guide:
more...
No comment yet.