İktisat ve Toplum Dergisi | Sayı 31-32 (Mayıs-Haziran 2013) | "EE" | Economics & Economists - İktisat & İktisatçılar | Scoop.it

İçindekiler:

Serdar Sayan: "Ofisimdeki Saksıda Yetişen Mikroiktisatçı Sardunya!"

Dani Rodrik: "Ekonomide Yanlış (ve Doğru) Nedir?"

Aykut Kibritçioğlu: "Akademik İktisatçıların Siyaset ve Siyasi Partilerle İlişkileri Hakkında Bazı Düşünceler"

Erinç Yeldan: "14 Mayıs Ne Kadar Gerçek?"

Osman Aydoğuş: "Kısmi İthal İkamesi ve Yeniden Sanayileşme"

B. Ali Eşiyok: "Türkiye İmalat Sanayinin Teknolojik Yapısı: Sürdürülebilir mi?"

Mustafa Sönmez: "Batı’ya Kürt Göçü ve G.doğu’yu Kalkındırma Söylemi…"

Murat Özyüksel: "Yazmadıklarından Dolayı Eleştirilmek: Küçükömer’in İleri Sürdüğü Vehmedilen"

Hakan Altınay, Görkem Aydemir, Burcu Baran, Cansu Ekmekçioğlu: "Küresel Kamu Malları Olarak Küresel Normlar"

Vural Fuat Savaş: "Friedman’ın 'Sanki' (AS IF) Yaklaşımı"

Sacit Hadi Akdede: "Dünyada Kültür Politikaları-II Avrupa’dan Örnekler"

Kenan Mortan: "Erdoğan Alkin’i Yad Ederken…"

İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu: "Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi"

Temel Göstergeler