Dotts tips
26 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Rörelse är en underskattad medicin

Rörelse är en underskattad medicin | Dotts tips | Scoop.it
Susanne Wolmesjö är filosofie magister i pedagogik vid Bosön idrottsfolkhögskola. Hon föreläser om kopplingarna mellan motion, hälsa och lärande. Forskning visar att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en särskilt utsatt grupp när det gäller ohälsa. Bland personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har fysisk aktivitet stor betydelse för hälsa och skolprestationer. Inspelat den 12 februari 2015 på Karlstads universitet. Arrangör: Karlstads universitet.
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Struktur: En för alla, alla för en!

Struktur: En för alla, alla för en! | Dotts tips | Scoop.it
En av flera frågor vi fått från lärare är hur man får en elevgrupp att förstå vinsten med Kooperativt Lärande och att se varandra som läranderesurser i klassrummet. Vi har tidigare rekommenderat strukturer som Mina ord, Dina ord eller EPA för att börja vänja en klass att samtala, samarbeta och få idéer från andra. En…
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

The Morning Routine That Will Save You 20 Hours a Week

The Morning Routine That Will Save You 20 Hours a Week | Dotts tips | Scoop.it
The first 3 hours of your day are your most precious for maximized productivity.
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

deBono Six Thinking Hats in the Classroom

An example of the deBono technique used in a classroom context with children in years 1 and 2
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Podden Läs för livet

Podden Läs för livet | Dotts tips | Scoop.it
I podden Läs för livet samtalar läsambassadören med gäster om läsning och litteratur för unga. I oktober 2015 tog Anne-Marie Körling över stafettpinnen från Johanna Lindbäck. Läs för livet finns äv…
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

​Nytt Vittraverktyg ger bäst förutsättningar för lärande

​Nytt Vittraverktyg ger bäst förutsättningar för lärande | Dotts tips | Scoop.it
Nu lanserar Vittra verktyget, samtida undervisning, i samarbete med forskaren Ann S. Pihlgren. Verktyget är speciellt utvecklat för att vara ett stö
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

15 Ideas to motivate students using Blendspace

15 Ideas to motivate students using Blendspace | Dotts tips | Scoop.it
Check out these fun, easy ideas to engage students using Blendspace, a free tool to create interactive lessons, activities, and more with digital content! Compiled by teacher Mike Gershon, these ideas will refocus your students on learning.
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Forskning: Datorn som skrivverktyg kan fungera som hävstång för lärande

Forskning: Datorn som skrivverktyg kan fungera som hävstång för lärande | Dotts tips | Scoop.it
Inspiration för pedagoger
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Arbetsgång

Lgr 11 eller din skolforms läroplan, Få syn på språket och Greppa språket är underlag som bör finnas med under arbetets gång. Det är en fördel om deltagarna i arbetet har läst dessa dokument i förväg.
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Arthur Costa - Attention to Intention: When Thinking about your Thinking is your Goal.

Arthur Costa - Attention to Intention: When Thinking about your Thinking is your Goal. | Dotts tips | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Konkret feedback fungerar bäst

Konkret feedback fungerar bäst | Dotts tips | Scoop.it
En ny avhandling har undersökt effekterna av olika slags beröm och vad som påverkar elevers uthållighet.
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Linkhorn Park Elementary - Sample Page

Linkhorn Park Elementary - Sample Page | Dotts tips | Scoop.it
Margareta Dott's insight:
Bra överblick med både text och visuellt och kort förklaring!
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Lackéus och Sävetun om hur lärande blir viktigt när det sker på riktigt

Lackéus och Sävetun om hur lärande blir viktigt när det sker på riktigt | Dotts tips | Scoop.it
Numera visar blytung forskning på ett antal positiva effekter för lärandet och inte minst en personlig utveckling, för den som skapar värde för andra. Internationella såväl som nationella studier, pekar alla på fördelar, även om det finns en del praktiska ramar att utveckla för att möjliggöra en ännu bredare spridning. –  Entreprenöriellt och värdeskapande lärande är
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Mindset Kit - Resources for growth and learning mindsets

A free resource for educators and parents who want to foster learning mindsets such as growth mindset. Follow lessons and practices from experts and members of our community.
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Så stimuleras gränslöst lärande i hållbarhet - Malmö högskola

Så stimuleras gränslöst lärande i hållbarhet - Malmö högskola | Dotts tips | Scoop.it
Det som även stimulerar lärande i hållbarhet är samarbete, både i den egna gruppen och tvärs över alla gränser. Birgitta Nordén har tidigare prövat något kallat globala klassrum där elever via nätet kunde kommunicera kring deras lokala miljöproblem med elever och klassrum från andra delar av världen som brottas med ett helt annat lokalt hållbarhetsproblem. Just samarbetet, att utbyta tankar och reflektioner menar Nordén är en annan framgångsfaktor.
more...
No comment yet.
Rescooped by Margareta Dott from Leading Schools
Scoop.it!

Growth Mindset Deep Dive

Growth Mindset Deep Dive | Dotts tips | Scoop.it
Let’s help make school an exciting place for all learners by modeling and teaching about growth mindset. Start by diving into the questions below or take a look at the resources on this page. Let’s grow our brains together as we learn, ask questions, and share our experiences around this exciting topic.

Via Mel Riddile
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Vi måste prata om skolan

Vi måste prata om skolan | Dotts tips | Scoop.it
Under de senaste åren har det pågått en debatt som åter blommat upp i skolvärlden och i media där en väldigt polariserad bild av skolan och lärare framställs. Alla vill vara med och tycka om skolan. Bilden av lärare verkar vara att vi antingen står framme i klassrummet och förmedlar kunskap som eleverna tar emot,…
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Lägereld och vattenhål:ett sätt att organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt

Lägereld och vattenhål:ett sätt att organisera lektioner med inkludering som förhållningssätt | Dotts tips | Scoop.it
I läroplanen står det att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Ordvalet är noga avvägt: organisera och genomföra arbetet. Ändå pratar vi fortfarande om att planera lektioner, sällan hör jag att lärare säger “nu ska jag ta…
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

”Utbilda alla elever i medkänsla”

”Utbilda alla elever i medkänsla” | Dotts tips | Scoop.it
Inte minst till skolorna vill Dalai lama nå ut med sitt budskap om tolerans, öppenhet och medkänsla. Hans vän, psykologen och författaren Daniel Goleman, fick uppdraget att formulera Dalai lamas visioner för en bättre värld.
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration

Closing the gaps – Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration | Dotts tips | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Förebilder som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol Dweck

Förebilder som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol Dweck | Dotts tips | Scoop.it
Läraren och skolutvecklaren Bosse Larsson funderar på hur de senaste rönen kring bedömning skall tolkas och användas praktiskt i våra skolor. Vad betyder egentligen Dylan Wiliams, John Hatties och Carol Dwecks forskningsteorier för den enskilde lärarens undervisningspraktik och hur kan de appliceras i ett svenskt klassrum? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.
more...
No comment yet.
Scooped by Margareta Dott
Scoop.it!

Strategier för lärande

Strategier för lärande | Dotts tips | Scoop.it
Språkutveckling, lässtrategier och undervisning i svenska, retorik och psykologi på gymnasiet.
Margareta Dott's insight:
Intressant blogg!
more...
No comment yet.