Skolplus - Digitala läromedel för grundskolan | Digitala verktyg för lärandet. En skola i förändring. | Scoop.it
Lektioner, övningar och undervisningstöd som passar för interaktiva skrivtavlor eller vanlig dator.

Via Lasse, Danny Stacey