iPad i skolan | Digitala verktyg för lärandet. En skola i förändring. | Scoop.it

På TeachMeet Syd skapade Olle Strömbeck en film på iPad. Han har gjort en Prezi över sin presentation samt en förteckning på de appar han använde.


Via Åsa Petersson