Under tre år kommer Skolverket att stödja tio utvalda skolor med låga kunskapsresultat.

 

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att välja ut högst tio skolor som ska ingå i arbetet. De skolor som väljs ut ska ligga i stadsdelar som ingår i regeringens arbete med urban utveckling, ha låga kunskapsresultat och en negativ kunskapsutveckling över tid. Skolverket ska välja ut de skolor som ska delta i samarbete med huvudmännen. Utgångspunkten ska vara att samma skolor deltar under hela den period som satsningen pågår. Satsningen ska inriktas mot årskurs sex till nio i grundskolan.


Via Anna Kaya, Kent Wallén