ViewPoint 3D - create stunning 3D presentations | Digitala verktyg för lärandet. En skola i förändring. | Scoop.it
ViewPoint 3D is the next generation of presentation software, adding a third dimension to your presentations.

ViewPoint3D is completely free for educational use.


Via Baiba Svenca