Digital delaktigh...
Follow
Find
2.5K views | +1 today
 
Scooped by Kent Wallén
onto Digital delaktighet, bibliotek och lite annat
Scoop.it!

Biblioteksfilialerna töms på böcker

Biblioteksfilialerna töms på böcker | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Nu ska biblioteksfilialerna tömmas på böcker. Kommunen uppmanar föreningar som vill driva bokverksamhet att anmäla sitt intresse. (Hur många gånger behöver det sägas?
Kent Wallén's insight:

Det vore nog klokare att se biblioteken som en nödvändig resurs och satsa på filialerna i stället. T.ex. I kombination med e-serviceverkstäder!

more...
Anu Ojaranta's curator insight, May 21, 11:11 PM

Näin eteläisessä Ruotsissa...

Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Framtidens böcker och läsning på Bokmässan — Bok & Bibliotek

Framtidens böcker och läsning på Bokmässan — Bok & Bibliotek | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Hur ser morgondagens böcker och läsning ut? Vem är författare i framtiden? Digitalisering och ny teknik utmanar läsningens och litteraturens traditionella ramar i grunden. På Bokmässan handlar många programpunkter…
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Äldre utanför i vårt digitala samhälle - P4 Blekinge

Äldre utanför i vårt digitala samhälle - P4 Blekinge | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Digitaliseringen av vårt samhälle begränsar äldre personer. Det visar en ny studie från Högskolan i Skövde. Anneli Jonasson och Inga-Maj från Karlskrona ...
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Länge leve biblioteket! — Bok & Bibliotek

Länge leve biblioteket! — Bok & Bibliotek | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
1985 startade Bokmässan som en renodlad biblioteksmässa. Bibliotekarierna är fortfarande en av mässans viktigaste målgrupper och den inspiration de tar med sig härifrån för de vidare till biblioteksbesökare… (>> Länge leve biblioteket!
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Snabb digital utveckling av betalmarknaden

Snabb digital utveckling av betalmarknaden | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Mer än var femte svensk (22%) tror att betal-appar för smartphones kommer att vara den betalmetod som man använder sig mest av om tio år, jämfört med 2 procent som främst tror sig använda kontanter. Det visar en ny attitydundersökning som .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) gjort tillsammans med Insight Intelligence, Bankomat AB och EY (tidigare Ernst & Young).
Undersökningen ”Sverige betalar” som är en uppföljning av vår tidigare undersökning om ”Det kontantlösa samhället” visar stora attitydförändringar på bara ett år.
- Kontanter och kort är fortfarande vanligast och kännedomen om digitala betaltjänster är relativt låg, men är trenden glasklar. Svenskarnas förtroende och användning av digitala betaltjänster ökar snabbt. Vi står inför en allt snabbare digital utveckling av betalmarknaden”, säger Lukas O Berg, VD på Insight Intelligence.

Betal-appar ökar
Även om nästan nio av tio i undersökningen svarade att de hade kontanter på sig vid intervjutillfället och att förtroendet för kontanter fortfarande är högt har de som svarar att de använder kontanter flera gånger i veckan minskat med 11 procentenheter det senaste året.
Av de givna alternativen i undersökningen är Klarna den betaltjänst som flest respondenter anger att de använder (44%). På andra plats kommer PayPal (29%). Anmärkningsvärt här är att det inte finns en enda respondent som svarar att de använder sig av SEQR, vilken är den i butik mest implementerade mobila betaltjänsten och som idag finns i cirka 1 400 butiker/restauranger/företag runt om i Sverige. Detta kan eventuellt bero på att de som betalar med QR-koder genom SEQR inte uppfattar att det är ett eget varumärke. Man kan också se att av de tio givna betaltjänstalternativen är det över 75 procent av respondenterna som inte ens känner till 5 av dem. I kriget om den betalande konsumenten har betaltjänstleverantörerna med andra ord ett gediget varumärkes- och kännedomsarbete framför sig.
Samtidigt har kännedomen och användandet av betal-appar ökat. Drygt 7 av 10 känner till Swish och 2 av 10 svenskar använder det.  Flest swish-användarna återfinns i åldersgruppen 16-29 år där det är 30 procent som använder det.  Det är inte någon i undersökningen som uppger att de använder Bitcoin, Betalo eller Payair.
Andelen som föredrar betal-appar vid betalning till en vän har ökat från 3 till 15 procent, vilket kan vara en effekt av betal-appen Swish och dess etablering.

Högre förtroende
En annan skillnad från förra årets resultat är förtroendet för betal-appar. Förra året angav endast 12 procent ett högt förtroende för denna betalmetod jämfört med motsvarande 21 procent i årets undersökning. De som har högst förtroende för betal-appar som betalmetod är unga män i åldern 16-29, av dem uppger 34 procent ett högt förtroende. Den totala andelen som anger ett lågt förtroende för betal-appar (de som anger 1-2 på en femgradig skala) sjunker något, från förra årets 30 procent till 28 procent i år. Detta kan bero på att mobila betalningar inte längre känns lika ”nya och osäkra”.
När man tittar på hur förtroendet till olika betalmetoder skiljer sig med ålder kan man tydligt se att förtroendet för de nya digitala och mobila betaltjänsterna är högre ju yngre man är. Betal-appar för smartphones har exempelvis endast nio procent av de i åldern 65-74 år högt förtroende för jämfört med 35 procent bland de i åldern 16-29 år. När det kommer till kontoöverföringar genom digitala betaltjänster såsom PayPal, Payson, etc. har 24 procent av de i åldern 65-74 år högt förtroende för dessa, jämfört med hela 42 procent bland de i åldern 16-29 år. Liksom frågan om åldersskillnader i användandet av olika betaltjänster pekar detta på en utveckling mot en mer ålderssegmenterad betalmarknad.
Vad är då den viktigaste faktorn för att känna ett högt förtroende för en betaltjänst? Majoriteten av de svarande (74%) vill se att betaltjänsten har någon form av säkerhetscertifiering. För att få bedriva en betaltjänst i Sverige krävs tillstånd från Finansinspektionen. Det skulle kunna ses som en kvalitets/säkerhetsgaranti i sig men många konsumenter är troligtvis inte medvetna om vad detta innebär. Oavsett är resultatet en signal till betaltjänstleverantörerna att fokusera mer på säkerhet i sin kommunikation mot konsumenter.

Vanligt med kort
Kort är fortfarande den betalmetod som folk anger att de använder mest frekvent. Andelen som svarar att de använder kortbetalning varje vecka eller oftare har dessutom ökat med fem procentenheter sedan förra året.
I undersökningen har respondenterna fått blicka framåt. Nästan hälften (48%) av samtliga intervjuade svarade att de skulle kunna tänka sig att använda biometri (tex. ögonscanning eller fingeravtryck) som identifiering vid betalning. Kanske får vi se en helt ny typ av biometriska betalmetoder i framtiden.
Undersökningen genomfördes under juni-juli 2014 bland Sifos riksrepresentativa, slumpmässigt rekryterade webbpanel och innefattar intervjuer bland 1000 svenskar i åldern 16-74 år. 
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Helsingborgs får sitt första Meröppna bibliotek - Mynewsdesk (pressmeddelande)

Helsingborgs får sitt första Meröppna bibliotek - Mynewsdesk (pressmeddelande) | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Helsingborgs får sitt första Meröppna bibliotek
Mynewsdesk (pressmeddelande)
Anledningen till att det blev just Rydebäcks bibliotek som är först ut i bibliotekssatsningen beror till stor del på läget.
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Bibliotekschef Motala kommun - Dagens Samhälle

Bibliotekschef Motala kommun - Dagens Samhälle | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Bibliotekschef Motala kommun Dagens Samhälle Vi förväntar oss att du : - har tidigare erfarenhet av ledningsuppdrag, gärna från såväl politiskt styrd organisation som biblioteks- eller kulturverksamhet - har utbildning från bibliotekshögskola eller...
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Ur användarens perspektiv – projekt e-verkstäder avrundas i Mjölby - re:flex

Ur användarens perspektiv – projekt e-verkstäder avrundas i Mjölby - re:flex | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
RT @reflex_fbr: Om digital delaktighet. #folkflex #digidel #folkbildning
http://t.co/6pl1riR2Tv
more...
No comment yet.
Rescooped by Kent Wallén from Peter Alsbjers blogg
Scoop.it!

Fiktionsläsningen i internetsamhället. Litteraturens betydelse för unga vuxnas personlighetsutveckling och omvärldsorientering : Nordicom


Via Peter Alsbjer
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Dyster utveckling för biblioteken

Dyster utveckling för biblioteken | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Antalet folkbibliotek fortsätter att minska. Det visar siffror som Kungliga biblioteket sammanställt.
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Makten tillhör dig - Vad vill politikerna göra med ditt bibliotek och din rätt till fri kunskap och kultur? Här är di guide inför riksdagsvalet.

more...
No comment yet.
Rescooped by Kent Wallén from Teaching in Higher Education
Scoop.it!

Will Free Online Courses Ever Replace a College Education?

Will Free Online Courses Ever Replace a College Education? | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Two years into their existence, MOOCs haven't stolen students away from brick-and-mortar universities. Instead, they've become a genre of their own.

Via EDTC@UTB, Rosemary Tyrrell
more...
No comment yet.
Rescooped by Kent Wallén from Skolbiblioteket och lärande
Scoop.it!

Verktygslåda för skolbibliotek: Lägga upp en plan

Verktygslåda för skolbibliotek: Lägga upp en plan | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Your New Library and You · School Library Handbook/ R. Jean Gustafson. En sådan kartläggning hjälper mig dessutom i mitt överlämnande till den som kommer att ta över på Björnekullaskolan... När det gäller visionerna och ...

Via Margareta
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Ny rapport om internet som politiskt verktyg

Ny rapport om internet som politiskt verktyg | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it

I politiska sammanhang talas det ofta om hur tekniken gör det möjligt att nå fler väljare, att påverka och att föra dialog med. Men hur mycket använder människor egentligen internet som informationskälla i politiska sammanhang?

Nästan 60 procent av svenskarna söker aldrig politisk information via internet. 43 procent uppger även att de aldrig tar del av offentlig information via internet. Bland förstagångsväljarna är det betydligt fler som söker politisk information via internet än bland de som röstat tidigare.

more...
No comment yet.
Rescooped by Kent Wallén from Skolbiblioteket och lärande
Scoop.it!

Linköping satsar på fokusbibliotek

Linköping satsar på fokusbibliotek | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Linköpings kommun utvecklar skolbibliotekets pedagogiska funktion genom att satsa på fokusbibliotek, ett rum för lärande och integrerad samverkan i skolan.

Via Margareta
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Vinn biljetter till bokmässan! - Expressen

Vinn biljetter till bokmässan! - Expressen | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Vinn biljetter till bokmässan!
Expressen
Årets bokmässa börjar torsdag 25 september. Använder du biljetten på söndagen gäller den dessutom som inträde på alla 67 seminarier den dagen.
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

En ojämlik digital generation - Om oss - Högskolan för lärande och kommunikation

En ojämlik digital generation - Om oss - Högskolan för lärande och kommunikation | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Medborgarvecka om digital delaktighet - Folkbildningsrådet

För första gången någonsin kör Digidelnätverket en medborgarvecka med fokus på e-tjänster och digital delaktighet. Medborgarveckan är en nationell... (RT @folkbildning: Har ni anmält er till #medborgarveckan v.41 inom #digidel?
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

PIAAC – den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter • Regionbibliotek Stockholm

PIAAC – den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter • Regionbibliotek Stockholm | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Digidels Medborgarvecka 2014

Digidels Medborgarvecka 2014 | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
RT @folkbildning: MT @Digidel: Nu släpper vi anmälan till Digidels första medborgarvecka. Anmäl er innan 15 sept http://t.co/gWFlAQCsnf #Di…
more...
No comment yet.
Rescooped by Kent Wallén from Peter Alsbjers blogg
Scoop.it!

Dyrare utlåning hotar e-böcker

Dyrare utlåning hotar e-böcker | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Digitala e-böcker skulle revolutionera biblioteken och öka läsningen. Men nu tycks den explosionsartade utvecklingen stanna av. Höga kostnader, krångliga system och ett dåligt utbud tros ligga bako...

Via Peter Alsbjer
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Världens bibliotek uppmanar FN att arbeta för allas tillgång till information

Världens bibliotek uppmanar FN att arbeta för allas tillgång till information | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions) har på sitt årliga möte (World Library and Information Congress) presenterat...
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Skolbibliotekariens roll när alla har varsin dator

Skolbiblioteket på Jenny Nyströmsskolan i Kalmar är väl integrerat i undervisningen och har en central plats i elevers och lärares vardag. Det spelar en stor roll i det pågående arbetet med att utveckla skolans verksamhet med it och digitala medier när alla lärare och elever har varsin dator.
more...
No comment yet.
Scooped by Kent Wallén
Scoop.it!

Internetfonden öppen för ansökningar

Internetfonden öppen för ansökningar | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
Vi stöder Internetutveckling i Sverige
more...
No comment yet.
Rescooped by Kent Wallén from E-Learning-Inclusivo (Mashup)
Scoop.it!

What’s wrong with MOOCs, and why aren’t they changing the game in education?

What’s wrong with MOOCs, and why aren’t they changing the game in education? | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it

In the future, MOOCs have the potential to completely transform education. However, as of right now, don’t expect to see universities shutting down as a result, as some experts have begun projecting. Despite the recent rapid rise in MOOCs, this format continues to be an evolving model, and one that isn’t quite established yet.

 

Despite the seemingly unlimited access to free information through MOOCs, a 2012-2013 study conducted by MIT and Harvard revealed an overwhelming 95 percent of students dropped their online courses before completion, a rate substantially higher than traditional education’s dropout rates. While some students have expressed satisfaction taking MOOCs, others give various reasons for dropping them. Among the most common reason cited behind this dropout rate: there is no live teacher engagement.

 


Via Edumorfosis, juandoming
more...
No comment yet.
Rescooped by Kent Wallén from 21st Century Learning and Teaching
Scoop.it!

Digital Action Day 2014

Digital Action Day 2014 | Digital delaktighet, bibliotek och lite annat | Scoop.it
The event takes place in Brussels on 29 September 2014. It will focus on how digital technologies are changing traditional EU industries and policy areas.

Via Gust MEES
more...
Gust MEES's curator insight, August 8, 11:44 AM

The event takes place in Brussels on 29 September 2014. It will focus on how digital technologies are changing traditional EU industries and policy areas.