Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Πληροφορική - Εισαγωγή και οι κανόνες εργαστηρίου για το μάθημα ΤΠΕ στο Δημοτικό [Παρουσίαση] | Differentiated and ict Instruction | Scoop.it

Δείτε παρακάτω μια παρουσίαση του χρήστη giorgito_alex που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή στο μάθημα των ΤΠΕ στο Δημοτικό.
Η παρουσίαση περιλαμβάνει επίσης και μια πρώτη γνωριμία με τους βασικούς κανόνες που πρέπει να διέπουν ένα εργαστήριο ΤΠΕ, καθώς και μια βασική πρώτη προσέγγιση για τη σωστή στάση σώματος που πρέπει να έχουν όλοι οι μαθητές κατά τη χρήση των υπολογιστών. Να σημειωθεί ότι για τη σωστή στάση σώματος θα αφιερωθούν ξεχωριστές ώρες διδασκαλίας...


Via Informatics