Να σου πω τι έμαθα ...: Παίζουμε με τα Μαθηματικά ... | Differentiated and ict Instruction | Scoop.it

Η σελίδα Βοήθημα Μαθηματικών είναι ένα on line λογισμικό εμπέδωσης και εξάσκησης των τεσσάρων πράξεων , σύγκρισης αριθμών και εκμάθησης της ώρας . Δίνει τη δυνατότητα επιλογής επιπέδου δυσκολίας, τύπου άσκησης , χρόνου και επανάληψης .


Via EiriniKaragiorgaki, Informatics