Ελληνική Ιστορία - ΙΜΕ | Differentiated and ict Instruction | Scoop.it
Ηλεκτρονική παρουσίαση της ελληνικής ιστορίας...

 

Ένας δικτυακός τόπος από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού όπου παρουσιάζεται η ελληνική ιστορία από την εποχή του Λίθου και του Χαλκού ως τα νεότερα χρόνια

 

Και η αρχαία ελληνική ιστορία για παιδιά στο site του BBC

http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_greeks/greek_world/

 

Περισσότερα θέματα ιστορίας εδώ: http://www.scoop.it/t/edu4kids?tag=History

 

 


Via Informatics