De danska landskapsarkitekterna i SLA Architects fokuserar ofta på individens förhållande till och interaktion med platsen. I stadsdelen Frederiksberg, Köpenhamn arbetade man mycket med ljud och andra sinnliga upplevelser.