De integratie van...
Follow
Find
2.4K views | +0 today
De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Recognizing, accepting, adapting, exploring, advancing
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Jeroen Bottema from TPACK in het onderwijs
Scoop.it!

Building upon SAMR

Building upon SAMR. Presentation by Puentedura.


Via Michel Boer
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from TPACK in het onderwijs
Scoop.it!

Oratie Saskia Brand-Gruwel: leren in een digitale wereld #ou_ow | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Vier dimensies van leren leiden tot drie uitdagingen voor het onderwijs, als het gaat om het gebruik van ICT en leren. Zo kunnen digitale vaardigheden beter geïntegreerd binnen het curriculum aan de orde komen.

Via Michel Boer
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Partners in Learning School Research:.

Partners in Learning School Research:. | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Free surveys of teachers and school leaders that will measure 21stCentury teaching and learning skills in your school."

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from TPACK in het onderwijs
Scoop.it!

ICT-integratie in de lerarenopleiding: Vier in balans? (Tondeur et al. 2010)

Zijn onze lerarenopleidingen in staat leraren af te leveren die ICT op een adequate manier kunnen inschakelen in hun onderwijspraktijk? Dat is de initiële vraag van het onderzoek dat in deze bijdrage wordt voorgesteld.

Via Michel Boer
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from interactive media use in the learning ecology
Scoop.it!

The Difference Between Digital Literacy and Digital Fluency | SociaLens Blog

The Difference Between Digital Literacy and Digital Fluency | SociaLens Blog | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Literacy and fluency have to do with our ability to use a technology to achieve a desired outcome in a situation using the technologies that are available to us."


Via Dennis T OConnor, Peter Mellow, Antoine VandenBeemt
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wat willen studenten met ICT in het onderwijs? - Artikel - SURFspace

Wat willen studenten met ICT in het onderwijs? - Artikel - SURFspace | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Sinds 2008 wordt bij de Faculteit der Geneeskunde jaarlijks een ‘ICT in het Onderwijs’ enquête afgenomen. Dit jaar is deze enquête voor eerst afgenomen onder de studenten van vrijwel alle faculteiten aan de Universiteit van Amsterdam.

De enquête probeert inzicht te krijgen in een aantal zaken. Allereerst probeert het inzicht te krijgen in het PC en smartphone bezit van de studenten. De reden hiervoor is om vast te stellen in hoeverre er aannames kunnen worden gedaan bij het opstellen van beleid. Is het zinvol om te investeren in de ontwikkeling van Apps? In hoeverre bepalen de verschillende besturingssystemen van studenten het beleid? Daarnaast probeert de enquête inzicht te krijgen in het gebruik van Social Media onder studenten. Het gebruik van Social Media kan een indicatie zijn voor de ‘soft skills’ ICT vaardigheden van studenten met betrekking tot dergelijke applicaties. Het geeft daarnaast inzicht in het gebruik van ICT applicaties in het dagelijks leven, wat een indicatie kan zijn voor de bereidheid (en gewenning) van studenten om deze applicaties in het onderwijs te gebruiken. Het laatste deel van de enquête geeft inzicht in de behoefte van studenten met betrekking tot ICT in het onderwijs. Wat vinden studenten belangrijk als het gaat om hun onderwijs en wat is hun visie omtrent een aantal stellingen?"

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

ScienceGuide - Maak HBO-docent toekomstbestendig

ScienceGuide - Maak HBO-docent toekomstbestendig | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Met het lectoraat Professionalisering van het Onderwijs aan de Zuyd Hogeschool tracht Van der Klink met verschillende projecten de onderwijsinnovaties en het leven lang leren in zijn school te versterken. Die "innovatie is nodig om te blijven voldoen aan de verwachtingen en eisen van buiten de ambities die hogescholen zelf formuleren."

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from TPACK in het onderwijs
Scoop.it!

SAMR and the Integration of Tech Standards

SAMR and the Integration of Tech Standards | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Last Saturday’s CoETaIL meeting focused on tech standards and included a great discussion regarding the SAMR and TPACK models, both effective tools in helping teachers with tech integration. The SAMR model, developed by Dr. Ruben Puentedura, is designed to “help teachers develop, and integrate digital learning experiences that utilize technology to transform learning experiences which will lead to high levels of achievement for students.”


Via Michel Boer
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Presentatie ICT op Driestar Hogeschool - Gerard Dummer

"Hoe kunnen we ICT integreren in de lerarenopleiding? Die vraag stond centraal in de bijeenkomst die ik vandaag heb verzorgd op Driestar Hogeschool. Op uitnodiging van Michel Vaders heb ik verteld welke ervaringen wij hiermee hebben op Hogeschool Utrecht (Pabo Amersfoort).
Het was een bijeenkomst waar we met behulp van de presentatie die ik had voorbereid een mooie discussie hebben gevoerd. Ik had een aantal invalshoeken voorbereid: vanuit een voorbeeldopdracht theoretische concepten toelichten, twee modellen voor ICT-integratie in de lerarenopleiding, vanuit een opleidingsdidactiek nadenken over ICT-integratie en laten zien van praktische voorbeelden van hoe je ICT zou kunnen integreren."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wat belemmert het gebruik van ICT in het onderwijs? | Wilfred Rubens

"MindShift vat op basis van de K12-editie van het Horizon-rapport samen welke factoren op dit moment belemmerend werken voor de adoptie van ICT in het (Amerikaanse) onderwijs. Ik mis drie cruciale factoren."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

7 Habits of Highly Effective Tech-leading Principals

7 Habits of Highly Effective Tech-leading Principals | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"The conventional wisdom in education is that any school reform--be it curriculum, instruction, assessment, or teacher professionalism--is most likely to take hold in schools that have strong leadership. The same holds true for technology. Any educator will tell you the most successful implementation of technology programs takes place in schools where the principal sees him or herself as a technology leader."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Netwijs edublog: Leraren zijn gebaat bij een competentieprofiel ICT

Netwijs edublog: Leraren zijn gebaat bij een competentieprofiel ICT | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Leraren zijn gebaat bij een competentieprofiel ICT”. In dit artikel een uitgewerkte samenvatting. ICT is een vrijwel onmisbaar middel geworden om onderwijs bij de leerlingen te brengen. Alleen al daarom hebben leraren competenties nodig om digitale middelen op een betekenisvolle manier in te zetten in hun onderwijs. Voordat we op de inhoud van het onderwerp doorgingen, hebben we het begrip competentie gedefinieerd: Beschikken over attitude, kennis en vaardigheid. (Hart, hoofd en handen)."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Blended Learning: A Disruptive Innovation [INFOGRAPHIC]

Blended Learning: A Disruptive Innovation [INFOGRAPHIC] | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Check out this in-depth infographic all about Blended Learning. Learn what it is, why it's spreading, and how it works in real and virtual classrooms."

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from What's new in Social Media for Education
Scoop.it!

Learning 3.0 and the Smart eXtended Web Steve Wheeler

This slide show accompanied a keynote presentation given for the ICL conference in Villach, Austria on 28 September, 2012.

Via k3hamilton, Score Project
more...
Cheryl Doig's curator insight, January 9, 2013 2:50 AM

What can be expected from the semantic web. Slide 30 is a useful one. Check out #47 as a good conversation starter!

Rescooped by Jeroen Bottema from TPACK in het onderwijs
Scoop.it!

ICT moet onderwijs uit de watertrappelstand halen

Leren van de toekomst is ook leren van gisteren. Van de ervaringen met onderwijs.Talentontwikkeling van lerenden en investeren in professsionalisering van docenten is daarbij essentieel. ICT speelt daarbij een grote rol.

Via Michel Boer
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Sociale media in het hoger onderwijs

"Sociale media in het hoger onderwijs Wilfred Rubens"

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Ideeën docentprofessionalisering ICT in onderwijs #cdhicto | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Ideeën docentprofessionalisering ICT in onderwijs #cdhicto | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Beelden zeggen meer dan woorden, en ervaren werkt beter dan zien. Dat geldt ook voor deskundigheidsbevordering van docenten op het gebied van ICT in het onderwijs. Daarbij is het wel belangrijk om expliciet ruimte in te bouwen voor reflectie.

Monique Flickinger rapporteert over ideeën die tijdens een ‘unconference‘ zijn gegenereerd op het gebied van docentprofessionalisering op het gebied van ICT in het onderwijs."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Education Rethink: 11 Reasons Teachers Aren't Using Technology #edchat #edtech

Education Rethink: 11 Reasons Teachers Aren't Using Technology #edchat #edtech | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
"I know that all tools are technically technology. However, for the purpose of this post, I'm thinking computers, tablets and mobile devices. This is not a comprehensive list and I admit that it's limited entirely to my own experiences and my own local context."
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from TPACK in het onderwijs
Scoop.it!

It's all for the kids! « Loesvanboxtel

It's all for the kids! « Loesvanboxtel | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"TPACK is voor mij echt een handvat geworden. Door TPACK houd ik ook mijn eigen kennis op pijl en houd ik mijn doelen voor ogen. Het haalt ook steeds de volgende vragen bij mij naar boven: “Kan ik bij deze les een ICT hulpmiddel inzetten om mijn les nog beter te krijgen?” “Ga ik dan ook ICT inzetten of pak ik het anders aan?”


Via Michel Boer
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Docentprofessionalisering leidt tot betere leeropbrengsten | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Docentprofessionalisering leidt tot betere leeropbrengsten | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Professionalisering heeft positieve gevolgen voor het handelingsrepertoire van docenten en voor de leeropbrengsten van leerlingen. Intern georganiseerde leergangen blijken ook meer effect te hebben op het docentfunctioneren dan andere, voornamelijk vakinhoudelijke, scholing. Dit blijkt uit onderzoek naar de effecten van het professionaliseringsbeleid van het Koning Willem I College in ‘s Hertogenbosch. Dit onderzoek illustreert daarmee het strategisch belang van docentprofessionalisering."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence

"This study reviewed qualitative studies that focused on strategies to prepare pre-service teachers tointegrate technology into their lessons. A meta-ethnography approach was utilized to locate, criticallyappraise, and synthesize the results of these studies. Based on an extensive search in the Web of Science,19 articles were included in this synthesis. The results were divided into two parts: (1) key themesexplicitly related to the preparation of pre-service teachers (e.g., using teacher educators as role models,learning technology by design, scaffolding authentic technology experiences), and (2) conditionsnecessary at the institutional level (e.g., technology planning and leadership, co-operation within andbetween institutions, training staff). To present how these key themes related to each other, an over-arching model was developed. By interpreting the results of the review, recommendations were dis-cussed for pre-service teacher technology training and future research."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Six Lingering Obstacles to Using Technology in Schools

Six Lingering Obstacles to Using Technology in Schools | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Though educators are finding smart ways to integrate technology and learning, the road has been and continues to be challenging on multiple fronts. The NMC Horizon Report: 2012 K-12 Edition, a collaboration between the New Media Consortium, the Consortium for School Networking, and the International Society for Technology in Education, takes the birds-eye view and encapsulates some of the significant challenges that must still be addressed and offers the following assessment."

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from ICT in de lerarenopleiding
Scoop.it!

E-learning 2020 trends en ontwikkelingen

E-learning 2020 trends en ontwikkelingen

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Gadgets and education
Scoop.it!

Three Ways of Integrating Technology in Schools

"Technology advocates like the U.S. Secretary of Education want teachers to integrate these powerful devices into their daily lessons and have their students learn more, faster, and better; they want schools to customize learning through online instruction to such a degree that students could learn at home, in the neighborhood, and, if necessary in a classroom. They do not want more stability; they want dramatic change.
 

High-tech champions attack stability in teaching and learning because schools have integrated the use of technology in three ways. One has disappointed promoters, the other two point to a far more promising future."


Via Annet Smith
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

ICT-bekwaamheden en Kennisbasis ICT - Gerard Dummer

"Van welke set moeten we in het onderwijs nu uitgaan? De ICT-bekwaamheden van Kennisnet of de Kennisbasis ICT zoals ontwikkeld door ADEF-ICT. In het onderstaande artikel zet ik beide naast elkaar en vergelijk ze met elkaar. Conclusie: beide sets zijn met elkaar te verenigen. Welke set je als uitgangspunt kiest, is naar mijn idee arbitrair. Ik hoor graag hoe anderen hier over denken. Want volgens mij moeten we wel streven naar 1 set. Dat verduidelijkt de positie van ICT in het onderwijs en maakt invoering ook gemakkelijker."

more...
No comment yet.