De integratie van...
Follow
Find
2.6K views | +0 today
De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Recognizing, accepting, adapting, exploring, advancing
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Niet Stapelen maar Integreren: ICT-docentprofessionalisering

Niet Stapelen maar Integreren: ICT-docentprofessionalisering | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Op 20 september jl. was ik aanwezig bij de netwerktafel bijeenkomst over ICT-docentprofessionalisering in het HO. Centraal stond het vraagstuk: Hoe de professionalisering van docenten op het gebied van ICT in het onderwijs stimuleren. En professionaliseren is een succesfactor voor het toepassen van ICT in het onderwijs (zie ook blog Wilfred Rubens.. die ook aanwezig was tijdens de SURF-bijeenkomst). Een vraagstuk waar we al jaren mee worstelen en blijkbaar is er niet eenvoudig een oplossing voor te geven. Ook 20 september niet."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Docentprofessionalisering ICT - Gerard Dummer

Jeroen Bottema's insight:

"Maar ik vind dat voordat je kunt gaan praten over de manier waarop die professionalisering moet plaatsvinden dat je eerst moet vaststellen waarop je gaat professionaliseren. Wat is het kader dat je als uitgangspunt neemt? Aan welke competenties zou je moeten werken? Ik denk dat dit belangrijk is omdat je dan ook de professionalisering zelf meer handen en voeten kunt geven. En nog belangrijker misschien: dat je jezelf ook als professional kunt ontwikkelen. Is namelijk niet duidelijk waarop je zou moeten professionaliseren dan blijft het lastig om vast te stellen wanneer de professionalisering geslaagd is."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Professional development for policy-makers, school leaders and teachers:

Jeroen Bottema's insight:

"The focus of TWG3 is to inform discussion about how those responsible for teacher professional development (TPD) may ensure that teachers are better prepared for the challenges of using ICT in educational settings. In EDUsummIT 2013, we aim to advance the discussion about 1) the development of a shared vision about the role of ICT in education (with a focus on TPD), 2) the potential of school-based communities of practice and professional learning networks in TPD forbuilding ICT integration capability, and 3) the importance of research-based knowledge for effective professional development."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Laurillard conversational framework - EduTech Wiki

Laurillard conversational framework - EduTech Wiki | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Jeroen Bottema's insight:

"

Laurillard (1993,2002) claims that there are four main aspects of the teaching-learning process and that different educational media can be analyzed (and used) in terms of these dimensions.

This framework can be considered both learning theory and a practical framework for designing educational environments. Higher education, according to Laurrillard is much about acquiring "ways of seeing the world". Associated pedagogic strategy has to consider different forms of communication and associated mental activities: Discussion, adaptation, interaction, reflection."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Voorbeeld om ICT te integreren in de lerarenopleiding - Gerard Dummer

Jeroen Bottema's insight:

"Het integreren van ICT in de lerarenopleiding is een complex proces. In dit artikel beschrijf ik een fictief voorbeeld waarin de stappen staan waarop het proces om ICT te integreren in de lerarenopleiding zou kunnen verlopen. Het artikel is bedoeld als beeldvorming voor opleiders en managers hoe het proces van integratie van ICT in een lerarenopleiding zou kunnen verlopen."

 
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Informal & Experiential Learning
Scoop.it!

Kevin Wheeler: How Gen Y Learns

Kevin Wheeler Founder and Chairman the Future of Talent Institute. Kevin started FOTI in 2004 out of his passionate belief that organizations need a more powerful and thoughtful architecture for talent than they have.

Via Jay Cross
Jeroen Bottema's insight:

Prikkelende blogpost van Kevin Wheeler. Ietwat generaliserend en beantwoord zeker niet de vraag hoe Generatie Y leert, maar wel met een aantal goede ontwerp- en denkvragen voor het onderwijs in de toekomst. 

more...
Jay Cross's curator insight, August 2, 2013 11:05 PM

Right on, Kevin. I love this:

"Gen Y, those in their twenties now, are born of bits and bytes.  They hardly read.  They watch play computer games, watch movies on the Internet, have made YouTube their favorite destination."


"This generation is the one that will redefine learning.  And because of them book-based learning, lectures, stand-up teaching, grades, honor rolls, and all the other paraphernalia of the 20thcentury will fade away faster than we image."

 

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Kennisnet organiseert MOOC over e-learning - Kennisnet

Kennisnet organiseert MOOC over e-learning - Kennisnet | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
In het najaar van 2013 organiseert Kennisnet ism Celstec een MOOC over e-learning.
Jeroen Bottema's insight:

"In het najaar van 2013 organiseert Kennisnet ism Celstec een MOOC over e-learning. Mooc staat voor Massive Open Online Courses. Het zijn gratis online cursussen waarvoor je geen vooropleiding nodig hebt en die geen limiet kennen wat betreft het aantal deelnemers."

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from TPACK in het onderwijs
Scoop.it!

Ict inzetten in de les met het TPACK-spellenpakket - Kennisnet

Ict inzetten in de les met het TPACK-spellenpakket - Kennisnet | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Om ict effectief in te zetten in de les heb je als docent ict kennis, dicactisch kennis en vakinhoudelijke kennis nodig. En deze 3 zaken moet je ook nog ´ns op de juiste manier weten te combineren. Dit is TPACK en het spel ...

Via Michel Boer
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Lerarenopleidingen kunnen vorming van leergemeenschappen stimuleren

Lerarenopleidingen kunnen vorming van leergemeenschappen stimuleren | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Lerarenopleidingen vinden het leren in communities – leergemeenschappen – belangrijk voor hun docenten in opleiding. Maar zij geven dit soort communities nog niet structureel en expliciet een plaats in de opleidingen.
Jeroen Bottema's insight:

"Lerarenopleidingen vinden het leren in communities – leergemeenschappen – belangrijk voor hun docenten in opleiding. Maar zij geven dit soort communities nog niet structureel en expliciet een plaats in de opleidingen. NWO-promovenda Inne Vandyck (werkzaam aan de Open Universiteit) deed onderzoek naar manieren om community-ontwikkeling in lerarenopleidingen te stimuleren. Zij hoopt hierop te promoveren op 17 juni aan de Vrije Universiteit Amsterdam."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Technological Literacy

Jeroen Bottema's insight:

”The learnt ability to gain and combine technical know-how together with other forms of social and cultural understanding to identify and qualify opportunities for the deployment, use and application of new and disruptive technologies within a professional context”.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

ScienceGuide

ScienceGuide | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Jeroen Bottema's insight:

"Voldoet de school nog aan de technologische expertise en verwachtingen van de student van nu? Inholland-onderzoeker Hans den Hartog vraagt zich af hoe 'modern onderwijs' de student het best kan voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe verwerven studentleraren competenties die leiden tot ICT-gebruik in de klas: een exploratieve casestudy in drie Vlaamse lerarenopleidingen

Hoe verwerven studentleraren competenties die leiden tot ICT-gebruik in de klas: een exploratieve casestudy in drie Vlaamse lerarenopleidingen | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from The 21st Century
Scoop.it!

How does technology-related anxiety affect educational technology adoption?

How does technology-related anxiety affect educational technology adoption? | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
It is hard for those of us who deal with educational technology to understand why some high-school and college instructors are so reluctant to use new technology or to even use well-proven technology to make their courses more effective or...

Via Dr. Susan Bainbridge
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Docentprofessionalisering ICT en onderwijs via stealth professionalisering

Docentprofessionalisering ICT en onderwijs via stealth professionalisering | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Professionalisering van docenten op het gebied van ICT in het onderwijs is een cruciale succesfactor voor de adoptie van ICT in het onderwijs. In de praktijk krijgt deze docentprofessionalisering echter moeizaam vorm. Volgens mij kan ‘stealth professionalisering‘ helpen dit te verbeteren."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Institute for Prospective Technological Studies

JRC
Jeroen Bottema's insight:

"This is the final report of the DIGCOMP study. It presents a detailed framework for the development of digital competence of all citizens. The framework is the output of a wide stakeholder consultation. It consists of detailed descriptions of all competences that are necessary to be proficient in digital environments and describes them in terms of knowledge, skills, and attitudes. Three proficiency levels are suggested for each competence. The report provides as well a self-assessment grid for mapping digital competence levels."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The link between teachers’ pedagogical beliefs and technology use in the classroom: A systematic review of qualitative evidence

Jeroen Bottema's insight:

"With the impetus and call for increased technology integration (e.g., U.S. DOE, 2010; UNESCO, 2011), it is critically important to examine the link between teachers’ beliefs and teachers’ practices. In the last decade, the relationship between the pedagogical beliefs of teachers and their uses of technology has been examined extensively (cf. Hermans et al., 2008; Ottenbreit-Leftwich et al., 2010; Prestridge, 2009, 2010), but still this relationship remains unclear (Mueller et al., 2008). Given the centrality and importance of teachers’ pedagogical beliefs and the lack of a clear understanding about the relationship between beliefs and classroom technology use, the purpose of this review study is to examine and clarify this relationship. A meta-aggregative approach was used to locate, critically appraise, and synthesize the qualitative evidence base (see Hannes & Lockwood, 2011)."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Lerarenopleidingen lopen achter met ICT - ITS

Lerarenopleidingen lopen achter met ICT - ITS | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
"Lerarenopleiding sluit niet aan op het onderwijs van de 21e eeuw." Dat constateert Kennisnet op basis van een onderzoek van ITS onder pas-afgestudeerden van de pabo en de tweedegraads lerarenopleidingen.
Jeroen Bottema's insight:

"Lerarenopleiding sluit niet aan op het onderwijs van de 21e eeuw." Dat constateert Kennisnet op basis van een onderzoek van ITS onder pas-afgestudeerden van de pabo en de tweedegraads lerarenopleidingen. Uit het ITS-onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de pas afgestudeerde leraren negatief is over de manier waarop hun opleiding hen heeft voorbereid op de inzet van ict bij het geven van onderwijs. Vooral het werken met het digitaal schoolbord wordt gemist."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Getting inside the black box of technology integration in education: Teachers’ stimulated recall of classroom observations

Getting inside the black box of technology integration in education: Teachers’ stimulated recall of classroom observations | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
This study explored the “black box” of technology integration through the stimulated recall of teachers who showed proficiency in the use of technology to support teaching and learning.
Jeroen Bottema's insight:

Abstract:

 

"This study explored the black box of technology integration through the stimulated recall of teachers who showed proficiency in the use of technology to support teaching and learning.More particularly, the aim of the study was to examine how these teachers use technologyin their lessons and to gain deeper insights into the multifaceted influences affecting theircurrent practices. In order to explore this black box, observations and stimulated recallinterviews with primary school teachers were conducted in schools which were selected bythe inspectorate on the basis of advances they had made in educational technology use.Stimulated recall interviews – a verbal reporting technique in which the teachers wereasked to verbalize their thoughts while looking at their own classroom practice on video –seemed to be a promising approach to increase authentic understandings of technologyintegration. The results emphasize that (a) the teachers involved in this study werepedagogically proficient and flexible enough to fit technology in with the varying demandsof their educational practices, (b) the teachers' ongoing learning experiences rather thantraining affected the development of the quality of their practices, and (c) the role of theschool and the broader context of teachers' personal lives played an important role. Byinterpreting the results of the study, recommendations are discussed for teacher technologyintegration and future research."


Tondeur, J., Kershaw, L.H., Vanderline, R. & van Braak, J. (2013). Getting inside the black box of technology integration ineducation: Teachers' stimulated recall of classroomobservations. Australasian Journal of Educational Technology, 29(3), 434-449.

more...
Jeroen Bottema's curator insight, August 6, 2013 7:58 AM

Abstract:

 

"This study explored the black box of technology integration through the stimulated recall of teachers who showed proficiency in the use of technology to support teaching and learning.More particularly, the aim of the study was to examine how these teachers use technologyin their lessons and to gain deeper insights into the multifaceted influences affecting theircurrent practices. In order to explore this black box, observations and stimulated recallinterviews with primary school teachers were conducted in schools which were selected bythe inspectorate on the basis of advances they had made in educational technology use.Stimulated recall interviews – a verbal reporting technique in which the teachers wereasked to verbalize their thoughts while looking at their own classroom practice on video –seemed to be a promising approach to increase authentic understandings of technologyintegration. The results emphasize that (a) the teachers involved in this study werepedagogically proficient and flexible enough to fit technology in with the varying demandsof their educational practices, (b) the teachers' ongoing learning experiences rather thantraining affected the development of the quality of their practices, and (c) the role of theschool and the broader context of teachers' personal lives played an important role. Byinterpreting the results of the study, recommendations are discussed for teacher technologyintegration and future research."


Tondeur, J., Kershaw, L.H., Vanderline, R. & van Braak, J. (2013). Getting inside the black box of technology integration ineducation: Teachers' stimulated recall of classroomobservations. Australasian Journal of Educational Technology, 29(3), 434-449.

Ivon Prefontaine's curator insight, August 6, 2013 1:10 PM

A supportive, blame free environment does not exist in our current schools.

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Lerarenopleiding sluit niet aan op het onderwijs van de 21ste eeuw - Kennisnet

Docent kritische succesfactor bij betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs.
Jeroen Bottema's insight:

"Nieuwe ict-mogelijkheden, tools en devices veranderen het onderwijs.Om het onderwijs aan te laten sluiten bij de huidige en toekomstige maatschappij, is ict in het onderwijs onmisbaar. Het rendement van ict in het onderwijs valt of staat met een bekwame leraar die in staat is om ict didactisch en pedagogisch verantwoord in te zetten. In de discussie rondom de kwaliteit en professionalisering van het onderwijs is aandacht voor ict-bekwaamheid van docenten dan ook cruciaal."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

NMC Horizon Report > 2013 K-12 Education Edition | The New Media Consortium

NMC Horizon Report > 2013 K-12 Education Edition | The New Media Consortium | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Jeroen Bottema's insight:

"The New Media Consortium, the Consortium for School Networking (CoSN), and the International Society for Technology in Education (ISTE), with the support of HP, produced the NMC Horizon Report > 2013 K-12 Edition. This fifth edition in the annual K-12 series of the NMC Horizon Project examines emerging technologies for their potential impact on and use in teaching, learning, and creative inquiry within the environment of pre-college education. Six emerging technologies are identified across three adoption horizons over the next one to five years, as well as key trends and challenges expected to continue over the same period, giving educators, school administrators, and practitioners a valuable guide for strategic technology planning."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe geef je mondelinge feedback via de iPad? – Kennisnet Innovatie

Hoe geef je mondelinge feedback via de iPad? – Kennisnet Innovatie | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Jeroen Bottema's insight:

"Op de pabo-opleiding van Windesheim Flevoland stellen studenten hun leerdoelen op samen met hun begeleiders. Zo’n leerdoel gaat over een didactische competentie in kritische beroepssituaties. De student gaat aan de slag met een leerdoel in praktijksituaties en wordt gefilmd met een iPad door de mentor van zijn stageschool. De mentor geeft mondelinge feedback op de film met Coach’s Eye en dit bestand wordt door de mentor naar de begeleider van de Pabo en naar de student zelf gestuurd. Ook de begeleider of betrokken docent van de Pabo geeft mondelinge feedback op het filmpje en stuurt dit weer naar de student toe. Op basis hiervan gaat de student een rapport schrijven, waar de mentor weer mondelinge feedback op geeft. De student verwerkt deze feedback ook in het rapport en levert het rapport vervolgens als bewijsstuk in voor het behalen van een leerdoel. Er is heel bewust gekozen om mondelinge feedback te geven in plaats van schriftelijke feedback, omdat mondelinge feedback meer mogelijkheden voor nuance biedt."

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from The 21st Century
Scoop.it!

BJET: Special Issue: Emerging Technologies and Transformation Effect on Pedagogy

From Wednesday's inbox... British Journal of Educational Technology © British Educational Research Association Volume 44, Issue 4 Pages 531 - 672, July 2013 Special Issue: Emerging Technologies and...

Via Dr. Susan Bainbridge
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from ICT in de lerarenopleiding
Scoop.it!

Top Names e-learning special

more...
Jeroen Bottema's curator insight, June 5, 2013 8:10 AM

Blog Trendmatcher:
 

"Top Names is een wekelijkse talkshow van Roeland Stekelenburg en Erwin Blom die iedere dinsdagavond vanaf 21:00 uur wordt uitgezonden op Fast Moving Targets via internet en daarna on demand is terug te zien.

E-learning centraal
Vanavond gaat het over E-learning. Aanleiding is het verschijnen van het boek ‘E-learning. Trends en ontwikkelingen’ van Wilfred Rubens. Over dit onderwerp wordt gepraat met Wilfred Rubens, Jelmer Evers, Karin Winters en Willem Karssenberg. Niet alleen het boek van Wilfred komt aan de orde, maar we gaan het hebben over trends, ontwikkelingen en de praktijk van alledag."

Rescooped by Jeroen Bottema from The 21st Century
Scoop.it!

7 Habits Of Highly-Effective Teachers Who Effectively Use Technology

7 Habits Of Highly-Effective Teachers Who Effectively Use Technology | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
7 Habits Of Highly-Effective Teachers Who Effectively Use Technology

Via Dr. Susan Bainbridge
more...
Deanya Lattimore Schempp's curator insight, May 14, 2013 7:44 AM

I think if departments reviewed their faculty, it would become clear to them which teachers should *not* be forced into using technology in the classroom.  Questionably, if those teachers cannot teach the assigned material any longer, they may be driven to learn it in order to keep their jobs, but honestly, if teachers don't possess these traits in today's world, the only thing they should probably be driven to is a different job....

Manuela Bazen's curator insight, May 15, 2013 2:42 AM

Prachtige infographic!

Dr. Doris Molero's curator insight, May 15, 2013 8:52 AM

Got this from David W.

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Evidence­ based doceren in het hoger onderwijs met ict (van den Berg & Kirschner, 2012)

more...
No comment yet.