De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
3.5K views | +0 today
Follow
De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Recognizing, accepting, adapting, exploring, advancing
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Jeroen Bottema from Technology enhanced learning
Scoop.it!

Het learning analytics experiment - SURF Blog

Het learning analytics experiment - SURF Blog | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Zelf aan de slag gaan met Learning Analytics is vooral een kwestie van doen. SURFnet start een experiment om het direct toepasbaar te maken in de praktijk

Via Wilfred Rubens
more...
Wilfred Rubens's curator insight, July 11, 2016 11:34 AM
Zinvolle beschrijving van een experiment met learning analytics, waarbij vier praktische stappen worden uitgewerkt.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Leraar met alleen handzaag moet aan de bak

Leraar met alleen handzaag moet aan de bak | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Stel, u laat binnenkort uw ogen laseren. Van de kliniek verwacht u dat kennis en apparatuur helemaal up-to-date zijn. Of: u ontvangt een timmerman voor een klusje in huis. Vertrouwt u het als deze alleen een handzaag in zijn gereedschapskist heeft? Maar... wat verwacht u van de leraar aan wie u dagelijks uw kind toevertrouwt?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Teachers' ICT and problem-solving skills - Papers - OECD iLibrary

The education sector performs well for information and communication technology (ICT) and problem-solving skills, although it still lags behind the professional, scientific and technical activities sector. Primary and secondary teachers have better ICT and problem-solving skills than the general population, and similar skills to other tertiary-educated adults. In Japan and Korea, however, primary and secondary teachers are over 40 percentage points more likely than other tertiary graduates to have good skills when age is taken into account. On average, across the countries participating to the TALIS survey, 59% of lower secondary teachers expressed a need for professional development in ICT skills for teaching.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Beginning teachers' readiness to use ICT in education: Validation of …

Beginning teachers' readiness to use ICT in education: Validation of the SQD-scale
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Masterclass ICT en Onderwijs - Gerard Dummer

Masterclass ICT en Onderwijs - Gerard Dummer | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Kun je in twee uur vertellen waar je normaal gesproken 4 jaar over doet? Nee, maar je kunt het wel proberen natuurlijk. Dat heb ik gedaan vandaag in de masterclass die ik gaf aan de praktijk- en schoolopleiders van de opleidingsscholen van de HU Pabo. Tenminste, ik heb een overzicht gegeven van de belangrijkste onderwerpen die we behandelen binnen onze opleiding. Onderwerpen die aan bod kwamen waren: toekomst van het onderwijs, digibordgebruik, mediaontwikkeling, mediawijsheid, informatievaardigheden en wetenschap en technologie.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Help mijn docent is een digibeet! | Amber Walraven’s Research and Teaching

Serieus LAKS? Dat is het? Je vraagt “Wat doet jouw docent verkeerd?” en de resultaten daarvan wil je aan mij, als docentenopleider, met ict in portefeuille, gaan aanbieden? Jullie weten als toch zoveel meer van ict dan docenten? Waarom benaderen jullie ict in het onderwijs dan op deze manier? Als jullie echt serieus zijn over ict in het onderwijs, moet je toch op zijn minst ook weten dat ‘knopjes kunnen vinden’ echt iets heel anders is dan didactisch gebruik van ict. (Zie jullie eigen intro bij het meldpunt: “Iedereen kent ze wel; docenten die het verschil tussen Google en de zoekbalk niet kennen, 15 minuten bezig zijn met het openen van een Youtube-filmpje, of docenten die de ICT’er van school moeten roepen omdat ze het geluidsknopje niet kunnen vinden. Sterker nog, vaak weten scholieren beter dan de docent hoe de ICT werkt.”)
Laat me jullie een beetje opvoeden, en laat me zeggen dat met de vraag “wat doet jouw docent verkeerd” je het ict-in-het-onderwijs-vraagstuk niet gaat oplossen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Een Fluisterend Oor: Het nut van synchroon coachen

Voor leraren die het vak willen leren of zich verder willen professionaliseren is het belangrijk dat zij feedback krijgen op hun handelen in de klas. Meestal vindt feedback plaats als de les voorbij is. Ict maakt het mogelijk dat leraren al tijdens de les aanwijzingen krijgen hun onderwijsgedrag te optimaliseren. Door gebruik van een zogenoemd ‘oortje’ kan een (aankomend) leraar direct worden bijgestuurd en gecorrigeerd, zonder dat het de les verstoort. De leraar krijgt op deze manier sneller effectief onderwijsgedrag onder de knie.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Inzicht in jouw ict-gebruik met de iX-ray - ixperium

Inzicht in jouw ict-gebruik met de iX-ray - ixperium | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
De iX-ray Leren met ict is een app die ontwikkeld is voor leraren om een beeld te krijgen van hun ict-gebruik in de praktijk. Leidend hierin zijn de Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict, die ontwikkeld zijn door het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. Dit zijn de competenties waarover leraren moeten beschikken om ict effectief in te zetten in hun onderwijs en leerlingen te begeleiden in ict-geletterdheid.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from New Learning - Ny læring
Scoop.it!

The 7Cs of Learning Design Toolkit — University of Leicester

The 7Cs of Learning Design Toolkit — University of Leicester | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
This section contains an integrated set of resources for technology-enhanced learning design across discplines. The resources have all been tried and tested by participants on the University of Leicester's Carpe Diem workshops and the Open University's OULDI (OU Learning Design Initiative) project, and are organised under the headings of seven Cs: conceptualise, capture, create, communicate, collaborate, consider and consolidate.

Via Ove Christensen
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderzoekers presenteren artikel "Samen leren innoveren met ict" - ixperium

Onderzoekers presenteren artikel "Samen leren innoveren met ict" - ixperium | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Voor Velon schreven onderzoekers Marijke van Vijfeijken, Irma van der Neut, Dana Uerz en lector Marijke Kral het artikel “Samen leren innoveren met ict; Ervaringen met grensoverschrijdende multidisciplinaire leergemeenschappen bestaande uit basisonderwijs, lerarenopleiding en onderzoek”.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Zet alles tegelijkertijd in gang - ixperium

Zet alles tegelijkertijd in gang - ixperium | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Jantien de Jong is lerarenopleider aan het Instituut voor Leraar en School (ILS) van de HAN. Volgens haar zijn de leerlijn en de eindkwalificaties voor leren en lesgeven met ict van groot belang om de toepassing van ict tot een logisch, organisch onderdeel van het onderwijs te maken.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Time for a new approach to prepare future teachers for educational technology use: Its meaning and measurement

Time for a new approach to prepare future teachers for educational technology use: Its meaning and measurement | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

The main objective of this study is to develop a self-report instrument to measure pre-service teachers' perceptions of the extent to which they experience the necessary sup-port and training in order to integrate technology into classroom activities. The ques-tionnaire items of this instrument were drawn up on the basis of a synthesis of 19qualitative studies (Tondeur, van Braak, Sang, Voogt, Fisser, & Ottenbreit-Leftwich, 2012)and were reviewed by experts in the  field. In order to study its reliability and aspects of validity, data were collected and analysed consisting of a sample of 688 pre-serviceteachers in Flanders (Belgium). The resulting scale showed highly satisfactory psycho-metric properties. Item response theory revealed a good
fit of the measurement to a RatingScale Model for 22 out of 24 items.The results also indicate that the items differ in theirdegree of dif 
ficulty. It seems that helping pre-service teachers to design ICT-rich lessonsand providing adequate feedback can be considered more challenging for teacher traininginstitutions. Recommendations are given regarding how the new scale can be useful forboth teacher training institutions and schools in developing approaches to equip pre-service teachers with the competencies needed to integrate technology in teaching and learning processes"

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Turnitin | ICT&O Blog Karel Roos

Turnitin | ICT&O Blog Karel Roos | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Uit onderzoek blijkt dat dat peer feedback/-review een positieve bijdrage kan leveren aan het leerproces van studenten.

Bij peer feedback/review bestuderen studenten elkaars werk en geven elkaar dan op voor-gestructureerde wijze feedback: de docent zal doorgaans expliciet hebben aangegeven waar ze op moeten letten bij het schrijven van feedback. Een activerende werkvorm waarbij ze dus van elkaar leren.

Hoewel Blackboard standaard zelf de functionaliteit heeft om studenten elkaars werk digitaal te laten reviewen (Self and Peerassessment) heeft de universiteit Leiden toch besloten om het “building block” van Turnitin aan te schaffen. Dit vanwege een aantal tekortkomingen van de vermelde functie van Blackboard zelf. Een building block van een “third party” is zodanig ontwikkeld dat het mooi integreert in de Blackboardcourses
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Continuing technology professional development: A technology learning preferences instrument to support teacher educators’ workplace learning - Roehampton University Research Repository (RURR)

Continuing technology professional development: A technology learning preferences instrument to support teacher educators’ workplace learning - Roehampton University Research Repository (RURR) | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
The knowledge-based economy, advances in information and communication technologies and new pedagogical perspectives all influence the need to improve competencies in the 21st century. Innovative educational ideas and concepts have transformed the roles of teacher educators and their students. Adequate technology training is therefore a prerequisite for the teacher educator to develop prospective teachers who can use new technologies to support and improve their students’ achievement gains. However, many of these efforts fail since they are mostly based on a formal, institutional delivery of instrumental knowledge and skills. Adequate technology training is a major factor that can help to promote the uptake of emerging technologies into the curriculum, which in turn benefits students (Yoon et al, 2007; Collins & Halverson, 2009; Earley & Porritt, 2014).
This research seeks to add to current knowledge about teacher educators’ technology professionalisation and to provide an instrument for the purpose of mapping teacher educators’ technology learning preferences in the workplace. The technology learning preferences instrument (TLP-instrument) designed, implemented and evaluated in this research is intended to create a link between teacher-educators’ technology learning needs in the workplace and the way in which professional development programmes should be tailored to meet teacher educators’ evolving learning needs.
The investigation employs a design-based research approach which is cyclical and appropriate for addressing complex problems in educational practice for which no clear guidelines for solutions are available. To collect and analyse the data, a mixed methods approach was used. The rationale for mixing both types of research is that qualitative and quantitative methods complement each other (Creswell & Plano-Clark, 2011).
Findings in this dissertation and in follow-up research are intended to lead to more effective technology professionalisation programmes through suggestions for better design and development based on teacher educators’ learning needs.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Leraren benutten specifieke mogelijkheden ict nauwelijks

Leraren benutten specifieke mogelijkheden ict nauwelijks
Leraren zetten ict vooral klassikaal in of laten hun leerlingen, zeker in het primair onderwijs, met oefensoftware werken. Sociale media worden nauwelijks gebruikt, en ict toepassen voor samenwerking gebeurt heel weinig. In het voortgezet onderwijs en het mbo en hbo maken leraren en leerlingen meer gebruik van internet dan in primair onderwijs, maar dan vooral om informatie op te zoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van onder andere de Universiteit van Amsterdam.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

College met hoog bezoek | Amber Walraven’s Research and Teaching

Vandaag mocht ik weer Het verdiepingsthema ict en onderwijs begon! In dit thema heb ik als doel om de studenten te begeleiden bij het ontdekken over ict in het onderwijs op basis van wat hen zelf beweegt.
We hebben 4 colleges en daarna moet ik aangeven of studenten het thema ‘behaald’ hebben. Ik laat ze zelf kiezen wat ze willen doen, en wanneer ze vinden dat het thema behaald is. Immers, verdiepen is voor iedereen anders, omdat het startpunt voor iedereen anders is.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Kunnen We Onderwijs En Opleiden Verbeteren Met Leertechnologie? | WilfredRubens.com Over Leren En ICT

Vandaag heb ik in Culemborg een keynote verzorgd tijdens het Digital Solutions Forum van Liferay en Valamis. Ik heb daarin onder meer aan de hand ven Merrill’s first principles of instruction geïllustreerd dat leertechnologie -mits goed toegepast- kan leiden tot effectief onderwijs en opleiden.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe werkt de LesobservatieApp? - CPS.nl

Hoe werkt de LesobservatieApp? - CPS.nl | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Eind 2014 werd de LesobservatieApp gelanceerd. Ben Stolker, teamcoach bij Tabor College Hoorn, lokatie d'Ampte, is een gebruiker van het eerste uur en was actief betrokken bij het optimaliseren van het gebruik in de praktijk. Scholen kunnen de app zelf vier maanden uitproberen. In dit blog legt Ben uit hoe het werkt.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The European Schoolnet Academy

The European Schoolnet Academy | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
The Academy is a platform where you can learn about innovation in the school and classroom through online professional development courses for teachers in primary and secondary schools.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Why American higher education faculty tend to resist digital materials: new study

Why American higher education faculty tend to resist digital materials: new study | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Most American professors generally avoid digital materials, according to a new study.  A minority are interested, but the majority prefer traditional (print) materials, with powerful implications for the intersection of technology and higher education.  Put another way, the classroom use of digital materials is a very divided space, and progress towards the digital is slow.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Als 21e eeuws leren echt bestaat, bent u een slechte docent

Slides from my talk at ResearchEd Amsterdam 30/01/2016. Lots of pics, so you can make up the story yourself :-)
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

BLENDED LEARNING: Een stappenplan

De wegwijs afprinten? Klik hier!
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Totaalconcept voor opleiden, onderwijs en onderzoek - ixperium

Totaalconcept voor opleiden, onderwijs en onderzoek - ixperium | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
John Schobben is bestuursadviseur van ROC de Leijgraaf. De school stelt zich continu de vraag: ‘Waar willen we naartoe en hoe doen we dat?’
Jeroen Bottema's insight:
"Professionalisering gaat gepaard met diepgaande veranderingen in vaak grote organisaties. Waar begin je dan? Wij namen de docenten als startpunt. We vroegen hen naar hun persoonlijke doelen en legden die naast de doelen van de organisatie. Vervolgens deden we datzelfde met de afzonderlijke teams. Zo zorgden we dat het individuele samenstroomde met de teamopvattingen. Maar ook daarna moet je continu bezig blijven met de vraag ‘Waar willen we met z’n allen naartoe en hoe doen we dat?’. "
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Condities voor de succesvolle implementatie van leergemeenschappen: de casus van Teacher educator Design Teams voor ICT-integratie

Lerarenopleiders moeten zich steeds verder professionaliseren om de kwaliteit van de lerarenopleiding te waarborgen. Tot aan het begin van de 21ste eeuw werd die  professionele ontwikkeling van lerarenopleiders eerder aan het toeval overgelaten. De laatste jaren wordt hier evenwel meer aandacht aan besteed. Zo gaan er steeds vaker  stemmen op voor een collaboratieve professionele ontwikkeling van lerarenopleiders. De studie die hier wordt voorgesteld vindt plaats in de context van een project dat de  professionele ontwikkeling van lerarenopleiders wil bevorderen door hun deelname aan Teacher (educator) Design Teams (TeDTs). Een Teacher Design Team (TDT) kan omschreven worden als een groep van twee of meer leraren die samen curriculummaterialen (her)ont-werpen (Handelzalts, 2009). Aan de hand van de Delphimethode werd nagegaan onder welke condities deze Teacher educator Design Teams (TeDTs) succesvol geïmplementeerd kunnen worden in de lerarenopleiding. In deze bijdrage worden de resultaten voorgesteld als praktijkaanbevelingen voor lerarenopleidingen die TeDTs willen inzetten als professio-naliseringsstrategie.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Infographic: what is blended learning?

more...
Manuela Bazen's comment, December 14, 2015 2:55 AM
Mooi!