De integratie van...
Follow
Find
2.7K views | +0 today
 
Scooped by Jeroen Bottema
onto De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Scoop.it!

Blogcollectief Onderzoek Onderwijs

Blogcollectief Onderzoek Onderwijs | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Wij willen onderwijskundig onderzoek toetsen aan onze dagelijkse onderwijspraktijk en ervaringen uitwisselen over wat werkt en niet werkt in de klas. Daarbij laten we ons informeren door onderzoek,...
Jeroen Bottema's insight:

"Het blogcollectief verenigt geestverwante docenten in het primair en secundair onderwijs en onderzoekers aan hogescholen en universiteiten in Nederland en België. Het doel is academisch onderzoek te verbinden met het basis- en middelbaar onderwijs, met als zwaartepunt de praktijk."

more...
No comment yet.

From around the web

De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Recognizing, accepting, adapting, exploring, advancing
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Deepening ICT integration through multilevel design of Technological Pedagogical Content Knowledge - Springer

Deepening ICT integration through multilevel design of Technological Pedagogical Content Knowledge - Springer | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
This paper reflects upon the ICT integration efforts of the last two decades. It reviews major frameworks that have been employed to make sense of ICT integration, and argues for a more significant change among educators at all levels given the pervasiveness of ICT in today’s society. An expanded version of the Technological Pedagogical Content Knowledge is proposed as a theoretical framework for creating new knowledge and innovative practices for ICT integration in educational settings.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The 6 Major Skills for 21st Century Students ~ Educational Technology and Mobile Learning

The 6 Major Skills for 21st Century Students ~ Educational Technology and Mobile Learning | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Here is a short two pages PDF document from ISTE (International Society for Technology in Education) which features the six major fluencies (standards) students need to develop in the 21st century classroom. Each of these fluencies is broken down into various skills all of which work in unison to cultivate the target fluency. From all the resources I have shared here on the 21st century teaching and learning, this document is by far the most comprehensive and practical. It touches on almost all the skills and competencies required to build an intellectually, socially, culturally, and digitally apt student. Here is a quick round-up of the six major fluencies included and you can access and download the the full document from this
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Ict-bekwaamheid: percepties en modellen Bic 17 november

Presentatie van percepties en modellen mbt ict-bekwaamheid leerlingen en leerkrachten. Plus 'denkvragen'
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderzoek naar Het Leren van de Toekomst bevestigt model voor innovatiekracht – Kennisnet Innovatie

Onderzoek naar Het Leren van de Toekomst bevestigt model voor innovatiekracht – Kennisnet Innovatie | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Op de Fontys lerarenopleiding Sittard (FLOS) vond het schooljaar 2013-14 het project Het Leren van de Toekomst plaats. In dit project gingen tien docenten van FLOS aan de slag met hun eigen onderwijsvraagstukken. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn: hoe kunnen we studenten efficiënter feedback (laten) geven, of: hoe kunnen studenten in het kader van een internationaal project samenwerken. Doel: het versterken van de innovatiekracht van lerarenopleidingen met innovatieve ict-toepassingen en technologie voor toekomstgericht(er) onderwijs.
In opdracht van Kennisnet deed het Lectoraat Teaching, Learning & Technology onderzoek naar de ontwikkeling van de innovatiekracht van FLOS tijdens het project. De onderzoeksrapportage is hieronder te downloaden. In deze blogpost een aantal belangrijke conclusies uit het onderzoek en een reactie van Maurice Smeets van FLOS, de projectleider van dit project.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Kader voor ict-bekwaamheid in de praktijk: pabo Avans Hogeschool - Kennisnet

Kader voor ict-bekwaamheid in de praktijk: pabo Avans Hogeschool - Kennisnet | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
De pabo-opleiding van Avans Hogeschool is in 2012 gestart met de vernieuwing van haar gehele curriculum. Een belangrijke vraag hierbij was: welke ict-competenties hebben pabostudenten nodig als toekomstige leraren in het basisonderwijs? En hoe zit het met de pabo-docenten die hen opleiden? Bij het beantwoorden van die vragen is het Kader voor ict-bekwaamheid een handig hulpmiddel gebleken.   
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Gesprek met Drs. Wilfred Rubens en prof. dr. Paul Kirschner over de rol van docenten binnen blended learning

Gesprek met Drs. Wilfred Rubens en prof. dr. Paul Kirschner over de rol van docenten binnen blended learning | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Wilfred Rubens in gesprek met Paul Kirschner over de rol van de docent binnen, Blended Learning, als onderwerp binnen de MOOC: Blended learning ontwikkelen v...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

TPDK, a New Definition of the TPACK Model for a University Setting

Jeroen Bottema's insight:

"In this paper we propose a new Technopedagogical Disciplinary Knowledge model. This model integrates four separate dimensions, which we use to measure a teacher’s effectiveness. These are the individual teacher’s discipline (D), personal epistemology (E), pedagogical knowledge (P), and knowledge of technology (T). We also acknowledge the existence of relationships between these components. These can be more or less correlated depending on the teacher’s individual profile. They are always present, but they do not necessarily have the same weighting. In order to test the potential differences between teachers’ profiles, we designed a questionnaire, which tested our model’s components, and the relationships between them. This questionnaire was initially submitted to a group of teachers with whom we were familiar, to ensure the questions were understandable and that, based on what we already knew of the teachers’ characteristics, the profiles that emerged were reliable. A second test was then carried out, which we used to compare the answers of university and non-university level teachers, based in the two institutions in which we work. This second questionnaire was used to test the consistency of responses, and the correlations between the model’s different dimensions. Having analysed the outcome of these questionnaires, it appears that “pedagogical knowledge” is significantly correlated with the other three dimensions. This consolidated framework has helped us to build a system of education development coaching for teaching practices that use technology widely."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-competenties van toekomstige leraren

Een tipje van de sluier: Eerste resultaten van een survey naar de ICT-competenties van toekomstige leraren
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

ICT-bekwaamheid, werkvorm

"Werkvorm die onder andere gebruikt is bij de sessie voor (HR)managers. Door het uitvoeren van de opdracht komt men tot een gezamenlijke keuze voor drie stellingen. Op basis van deze stellingen worden SMART doelstellingen geformuleerd."

more...
Marielle Aerts's curator insight, April 9, 2014 11:57 AM

Werkvorm om te ontdekken hoe docenten over ICT in het onderwijs denken

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders - Gerard Dummer

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

5 Tips to Help Teachers Who Struggle with Technology

5 Tips to Help Teachers Who Struggle with Technology | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"I'm not very tech savvy" is the response I usually hear from teachers that struggle with technology. Whether it's attaching a document to an email or creating a PowerPoint, some teachers really have a difficult time navigating the digital world. As schools around the globe begin to embed the use of technology in their learning environments, these teachers can be left feeling frustrated and marginalized by the new tools they are required to use but do not understand."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Kritiek op TPACK: te abstract en te specifiek? | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Kritiek op TPACK: te abstract en te specifiek? | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
De laatste jaren is er veel aandacht voor het TPACK-model van Koehler en Mishra. Ik gebruik dit model ook dikwijls als bril om naar onderwijsontwikkeling te kijken. Laurie Brantley-Dias en Peggy A.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

CML MediaLit Kit | Center for Media Literacy

"CML puts power into the hands of educators and students through the tools and resources contained in the CML MediaLit Kit.  Covering the Theory, Practice and Implementation of media literacy and based on CML's research-based framework called Questions/TIPS (Q/TIPS), educator resources include..."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Community and Citizenship in the Computer Classroom - Hybrid Pedagogy

Community and Citizenship in the Computer Classroom - Hybrid Pedagogy | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Traditional college students of today are completely mediated. They can tweet, text, and post to Instagram all day long; they swim through a sea of media, and are savvy with an array of technologies; they use phones that are smarter than the computers of just a few years ago. Students are continuously, and rapidly, improving on basic computer skills and often work with the computer intuitively to perform tasks and to solve problems when they get stuck. When students come together in a computer classroom, they bring with them a great variety of experiences and skills. Some students can navigate any task brilliantly at lightning speed, some get the same results at slower speeds, and some need more instruction for developing skills they may not have had the opportunity to practice previously. In my experience, this variety opens up spaces filled with possibilities for learning.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Curriculum van de toekomst quickscan 21e eeuwse vaardigheden

Curriculum van de toekomst quickscan 21e eeuwse vaardigheden | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Heeft u als schoolleider al een schoolbrede visie over hoe de 21e eeuwse vaardigheden ingebed zijn in het curriculum van de school? Of weet u als leraar welke 21e eeuwse vaardigheden in uw klas aandacht krijgen?
SLO heeft twee instrumenten ontwikkeld om schoolleiders en leraren te helpen deze twee vragen te beantwoorden.

De quickscans zijn niet bedoeld als 'to-do-lijst' maar als reflectie-instrument waarmee u een beeld krijgt van de mate waarin er in uw school- of klascurriculum aandacht wordt besteed aan 21e eeuwse vaardigheden en waar de sterke en zwakke punten zitten in uw curriculum. Kies één van de instrumenten, beantwoord de vragen en download het rapport.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Open Universiteit: Masterclass Betekenisvol Leren (Specht, 2014)

Jeroen Bottema's insight:
The presentation gives an overview of current learning technologies. Analyses questions of the students and links to potential answers and solutions and ends with a building your own practical example app.
more...
Jeroen Bottema's curator insight, December 8, 2014 3:00 PM
The presentation gives an overview of current learning technologies. Analyses questions of the students and links to potential answers and solutions and ends with a building your own practical example app.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

ICT-integratie in de lerarenopleiding: Een overzicht op macro-, meso-, en microniveau

ICT-integratie in de lerarenopleiding: Een overzicht op macro-, meso-, en microniveau | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
ICT-integratie in de lerarenopleiding: Een overzicht op macro-, meso-, en microniveau
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Feedback op competentieprofiel ICT voor lerarenopleiders

De afgelopen maanden hadden we (als themagroep ICT voor de lerarenopleider van het VELON) lerarenopleiders gevraagd om feedback te geven op het competentieprofiel ICT voor de lerarenopleider. Dit profiel hadden we opgesteld omdat we ICT in de beroepsstandaard van VELON nog niet goed vertegenwoordigd vonden.
De afgelopen tijd hebben 25 lerarenopleiders ons hier feedback op gegeven. Dit is nog geen representatieve groep natuurlijk. Ook hebben we vooral feedback gekregen van lerarenopleiders die al een affiniteit met ICT hebben. Toch geeft het al wel aardig een richting aan van wat lerarenopleiders belangrijk vinden voor het competentieprofiel.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

7 Habits of Highly Effective Tech-leading Principals -- THE Journal

7 Habits of Highly Effective Tech-leading Principals -- THE Journal | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Unwrapping the key attributes that transform principals into effective technology leaders in their schools and in their districts.
Jeroen Bottema's insight:

"The conventional wisdom in education is that any school reform--be it curriculum, instruction, assessment, or teacher professionalism--is most likely to take hold in schools that have strong leadership. The same holds true for technology. Any educator will tell you the most successful implementation of technology programs takes place in schools where the principal sees him or herself as a technology leader. "

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Unraveling the TPACK model: finding TPACK-core

Unraveling the TPACK model: finding TPACK-core | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Unraveling the TPACK model: finding TPACK-core
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Directeur Anton van den Brink over ‘Het Leren van de Toekomst’ op zijn lerarenopleiding – Kennisnet Innovatie

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

2014-03-19 SITE TPACK Symposium

"TPACK is recognized by many as a useful conceptual framework to help define the knowledge base teachers’ need to know to effectively integrate technology in their educational practice. However, determining whether teachers indeed have developed the knowledge and skills required for effective technology integration – or in short whether they have developed TPACK – is a much more complicated issue. This symposium discusses how artifacts are being used in assessing pre-service and practicing teachers technology integration competencies. TPACK calls for coherence between content, pedagogy and technology. The assumption is that having TPACK also implies teachers’ being able to demonstrate technology integration competencies. This assumption implies a fit between (pre-service) teachers’ TPACK (often measured through self-report instruments) and the artifacts they produce. 

In this symposium we discuss how different kinds of artifacts, e.g. lesson plans and lesson practice as demonstrated in video clips can be used as an indicator of a teacher’s technology integration competencies. In this symposium we discuss different artifacts (pre-service) teachers produce in order to demonstrate that they have TPACK. In the symposium different artifacts will be discussed, such as lesson plans and video clips that show technology use in classroom practice. The symposium deals with the potential and restrictions of artifacts as indicator for technology integration, the assessment of artifacts and the relation with other TPACK measures, such as the TPACK survey from Schmidt et al. (2010). Examples from different educational contexts will be presented and discussed."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Symposium ICT en de lerarenopleiding Velon 2014

Het opleiden van startbekwame leraren die ICT betekenisvol kunnen inzetten in het leren, lesgeven en organiseren van onderwijs is een actueel thema binnen de...
more...
Manuela Bazen's comment, March 11, 2014 3:59 AM
Het document Kennisbasis ICT is een mooi 'competentiemodel' geworden. Ik ben benieuwd wanneer ik ook maar 10% hiervan kan merken bij de Pabo's...... Nog steeds vind ik het bar gesteld met de ICT-vaardigheden van Pabo-studenten en afgestudeerden. Hoe kunnen zij dan in hemelsnaam het verschil gaan maken?! Ik kan het niet alleen, ik heb hen nodig!
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Toekomstige leraar lost ICT verwachtingen nog niet in

Toekomstige leraar lost ICT verwachtingen nog niet in | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it

"Wat doen lerarenopleiders om hun studenten met een gezond computergevoel de klas in

te sturen? Wat gaat goed en waar lopen ze tegenaan? Jo Tondeur (OnderzoeksgroepInnovaties, Universiteit Gent) zoekt naar antwoorden. Zijn onderzoek is nog niet afgerond, maar uit gesprekken met ICT- coördinatoren, lectoren en studenten in drie Vlaamse hogescholen blijkt dat ICT integreren ook in de lerarenopleiding een fameuze uitdaging is."
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

EPICT

EPICT | De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding | Scoop.it
Jeroen Bottema's insight:

"EPICT – the European Pedagogical ICT Licence is a comprehensive, flexible and efficient in-service training course introducing a European quality standard for the continued professional development of teachers in the pedagogical integration of information, media and communication technologies (ICT) in education."

more...
No comment yet.