eBook verhuring zo simpel nog niet, maar... - Kenniskantoor | De Informatieprofessional | Scoop.it
eBook verhuring in Nederland blijkbaar zo simpel nog niet, maar de tekst uit een eerste commentaarveld 'plakt toch wel aan de ribben' voor een bibliotheekminde… (Ook onze Zuiderburen zijn met elkaar in gesprek over #ebookverhuring en de onderhandelingspositie...