Whitepaper '21st Century Skills in het onderwijs' | D.I.P. Digital in Progress | Scoop.it
Het whitepaper '21st Century Skills in het onderwijs' besteedt aandacht aan kennissamenleving, 21st century skills en de relatie tot het onderwijs.

Bondig en duidelijk geeft dit whitepaper een inzicht in dat wat de 21ste Century Skills zijn in het onderwijs namelijk de vaardigheden: samenwerking, kennisconstructie, ict gebruik voor leren, probleemoplossend denken en creativiteit en tot slot de vaardigheid; planmatig werken.

"In de nieuwe kennissamenleving zijn scholen geen exclusieve leeromgevingen meer. Leerlingen en studenten leren ook buiten school."

Treffende kan ik het niet formuleren!


Via Hugo Callens, Steven Verjans