‘Ga radicaal voor digitaal' - De Standaard | D.I.P. Digital in Progress | Scoop.it

Het onderwijs van morgen zal digitaal zijn. Daar is Robert Voorhamme (62), schepen van Onderwijs in Antwerpen, van overtuigd. ‘Alleen met computers in de klas kun je onderwijs op maat in een heterogene groep leerlingen aanbieden.'

 

'Onze scholen zijn wereldvreemde papieren reservaten geworden. De jongeren van vandaag groeien op in de digitale wereld. Hun spontaan leergedrag is onlosmakelijk verbonden met hun tablets, hun smartphones en hun pc. Een papieren school is als leeromgeving haast alien voor hen en dat kan heel demotiverend werken.'

Ik heb digitale klassen bezocht, onder andere in New York. De leerlingen zitten er nooit meer allemaal samen in één vaste groep. De klas bestaat niet meer. De leerkracht is er een leercoach geworden, niet meer de alwetende die vooraan een les afdreunt.'

 

Reactie DIP: radicaal omslaan dus en dan vooral in the mind of the teacher! Lastig ik ben benieuwd hoelang dat proces in Amerika heeft geduurd.


Via Cedric Saelens